AKTUALNOŚCI

Green City Index – ranking kondycji przyrodniczej miast

Green City Index to ranking ukazujący kondycję przyrodniczą miast. W zestawieniu uwzględniono 120 miast z 5 kontynentów: Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Azji oraz Europy. Listy rankingowe zostały sporządzone w oparciu o indywidualne kryteria dla każdego kontynentu ze względu na różnorodność problemów, z jakimi zmagają się tamtejsze miasta. Przykładowo dla Europy nie uwzględniane były warunki higieniczne mieszkańców, a w Afryce – zabudowa. Wśród kryteriów, które powtarzają się na każdym kontynencie można umieścić: energię oraz emisję Co2, użytkowanie gruntów, transport, gospodarkę odpadami, gospodarkę wodami, jakość powietrza oraz zarządzanie środowiskiem przyrodniczym.

Metodologia rankingu polega na nadaniu wag czynnikom (ocenianym w skali 1-10) wpływającym na daną kategorię. Przykład Afryki:
Kategoria:  Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
Czynniki: Partycypacja społeczna (33%), Monitoring środowiska (33%), Gospodarowanie środowiskiem (33%).

Analogicznie postąpiono dla pozostałych 7 kryteriów, a dobrane wagi można obejrzeć pod tym adresem (strona 29).
Wyniki miast zostały przydzielone do 5 kategorii:

  • znacznie poniżej średniej
  • poniżej średniej
  • średnio
  • powyżej średniej
  • znacznie powyżej średniej

Lista najlepszych miast europejskich


Europa, źródło: http://www.siemens.com/entry/cc/features/greencityindex_international/all/en/pdf/report_en.pdf

 

Sklasyfikowanych zostało 30 miast,głównie stolic (wyjątki to Zurych i Stambuł). Najlepiej w zestawieniu prezentują się miasta skandynawskie – podium zostało zajęte przez: Kopenhagę, Sztokholm oraz Oslo. Na drugim krańcu rankingu widnieją stolice Europy Wschodniej, w tym Bukareszt oraz dość znacznie odstające od średniej – Sofia i Kijów.

Warszawa na tle Europy

Warszawa została sklasyfikowana na 16 miejscu, z wynikiem zbliżonym do takich miast jak: Ryga, Budapeszt, Lizbona, Ljubljana oraz Bratysława. Jak pokazują poszczególne tabele, mocną stroną Warszawy jest zarządzanie środowiskiem (5 miejsce), zaś słabe strony to: transport (24), gospodarowanie wodami (25) oraz użytkowanie gruntów (24). Warto jednak zauważyć fakt, iż Warszawa, uwzględniając PKB, wykazuje wyższą wartość w Indexie niż wskazywałyby na to realia. Poniższy wykres przedstawia:

  • wynik osiągnięty w Green City Index (oś Y)
  • Produkt krajowy brutto w Euro na mieszkańca (oś X)

Wynik w rankingu a PKB, źródło: http://www.siemens.com/entry/cc/features/greencityindex_international/all/en/pdf/report_en.pdf

Link do pełnego dokumentu, w którym opisana została metodologia, a także uzasadnienia
przyznanych punktów, znajduje się pod tym adresem.

Green City Index jest świetnym opracowaniem ukazującym mocne i słabe strony miast w kontekście środowiska przyrodniczego.Pozwala na porównanie wskaźników pomiędzy stolicami, a dzięki szeroko opisanym inicjatywom,miasta mogą dzielić się wiedzą i czerpać pomysły z różnych zakątków świata. Zainteresowanych tematem odsyłam pod adres rankingu, gdzie wchodząc w zakładkę “Summary” użytkownik może ponadto porównać dane takie jak: średnia liczba mieszkańców w miastach, powierzchnia zielona na mieszkańca, procentowy udział odpadów poddanym recyclingowi, w odniesieniu do kontynentów. W powyższym linku znajdują się także zestawienia miast z pozostałych czterech kontynentów.