AKTUALNOŚCI

Gospodarka przestrzenna w praktyce – studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału Geodezji i Kartografii Poli­techniki Warszawskiej zaprasza na studia podyplomowe „Gospodarka Przestrzenna w Praktyce”.

Niezwykle bogaty program studiów, jako jedyny obejmuje kształcenie z zakresu oprogramowania: ArcGIS, QGIS, podstaw analiz w Systemie Informacji Przestrzennej (SIP) oraz wykorzystania danych satelitarnych do potrzeb sporządzania MPZP. Przewidziane jest 270 godzin zajęć, w tym 50 w formie e – learning (platformie kształcenia zdalnego OKNO PW). 
 
      Zajęcia odbywać się będą wyłącznie w komfortowej sali konferencyjnej o wysokim standardzie, w historycznym Gmachu Głównym PW oraz jedynym w woj. mazowieckim certyfikowanym ECDL ArcGIS laboratorium komputerowym. Uczestnicy otrzymują kompleksowe konspekty, edukacyjną wersję oprogramowania ArcGIS, dostęp do platformy kształcenia na odległość OKNO PW oraz Biblioteki PW.
 
     Studia podyplomowe „Gospodarka przestrzenna w praktyce” przy Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej ukierunkowane są na przygotowanie kadry specjalistów o szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej, a zwłaszcza planowania przestrzennego i urbanistyki. Specjalistów świadomych uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych, przyrodniczych, społeczno-kulturowych i gospodarczych. Wiedza ta jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji przestrzennych na wszystkich etapach planowania i realizacji procesów rozwojowych miast i gmin, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji nowych inwestycji. 
 
    Studia podyplomowe “Gospodarka Przestrzenna w Praktyce” wspomagają też decyzje i działalność samorządową w zakresie rewitalizacji czy partycypacji społecznej, poprzez podniesienie świadomości dotyczącej procesów urbanistycznych, ich przyczyn i konsekwencji. Kształcenie ma na celu wsparcie i rozwijanie kompetencji w zakresie poszukiwania optymalnych w skali lokalnej i regionalnej rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych z uwzględnieniem dobrych praktyk z innych krajów UE oraz aspektów społecznych, gospodarczych, kulturowych czy przyrodniczo – krajobrazowych. 
 
    Wybitni polscy naukowcy oraz doświadczeni pracownicy instytucji takich jak: PAN, GUS, NID, Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju w Warszawie, BAiPP, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków podzielą się z Państwem zdobytą wiedzą. 
 
     Zajęcia laboratoryjne odbywają się w niewielkich grupach (do 15 osób) i każdy uczestnik może oczekiwać indywidualnego wsparcia ze strony prowadzących. Studia trwają 2 semestry, a opłata za semestr studiów jest wyjątkowo atrakcyjna i wynosi jedynie 2 500 zł. I edycja tych studiów podyplomowych spotkała się z ogromnym zadowoleniem wszystkich uczestników, którzy obecnie wykorzystują w praktyce zdobytą uprzednio wiedzę. 
 
    Studia wymagają od kandydatów posiadania min. tytułu inżyniera lub licencjata, a wielu usatysfakcjonowanych uczestników miało również wykształcenie humanistyczne z zakresu prawa, administracji czy zarządzania. Liczba uczestników jest ograniczona i liczy się kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszam do kontaktu i w razie pytań jestem do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym.

Zajęcia

  • Studia trwają 1 rok (2 semestry)
  • Z ramach programu przewiduje się 270 godzin: 75h wykładów, 145h ćwiczeń oraz 50h E-learning
  • Zajęcia podczas zjazdów odbywają się według wcze­śniej podanego rozkładu: w piątki, soboty i niedziele z godzinną przerwą obiadową
  • Przewiduje się 10 zjazdów (w tym część zajęć zdal­nych w platformie E-learning). Ostatni dodatkowy zjazd dotyczy obron prac dyplomowych

Opłaty

  • Opłata 2 500 zł za semestr

SZCZEGÓŁY OFERTY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH