Gorzów Wlkp. zmienia studium

Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwałą nr XXXIII/396/2016 z dnia 28 września 2016 r. przystąpiła do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. Obecnie studium obowiązuje od 2003 roku, od tego czasu zmiany wprowadzono do niego czterokrotnie.

Obszar objęty zmianą znajduje się w północno zachodniej części miasta, w obrębie 15, graniczy z gminami Lubiszyn oraz Kłodawa. W aktualnym dokumencie studium teren ten należy do 10. strefy funkcjonalnej (obejmującej tereny przyłączone do miasta z obszaru gminy Kłodawa) i wskazany jest tam szczególny rozwój usług z zakresu sportu, turystyki oraz rekreacji.

Całość obszaru zmiany studium objęta jest miejscowym planem zagospodarowania „po lewej i prawej stronie ul. Mironickiej” (tekst | rysunek), który obowiązuje od 2008 r.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wielkopolski w terminie do dnia 21 listopada 2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Mieszkańcu Gorzowa Wielkopolskiego mogą również do 15 listopada składać wnioski do wszczętej procedury miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Kasprzaka, pomiędzy Kanałem Ulgi, a drogą ekspresową S3. Ponadto miasto opracowuje teraz lokalną uchwałę krajobrazową, która regulować będzie zasady i warunki lokalizowania reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń.

Procedura planistyczna w polskich miastach