AKTUALNOŚCI

Gorzów Wlkp.: zgłoś swój projekt do BO2019

Kolejnym miastem, w którym wystartowała kolejna edycja budżetu obywatelskiego na rok 2019  jest Gorzów Wielkopolski.

fot. Stiopa | Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0

Każdy gorzowianin może zgłaszać propozycje projektów do budżetu obywatelskiego przez formularz internetowy lub papierowy. Wypełniony formularz należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 lub skan wysłać na adres [email protected]. Każdy projekt musi uzyskać poparcie przynajmniej 20 gorzowian – listę podpisów należy dołączyć do formularza. Różnicą w porównaniu do poprzedniej edycji jest brak możliwości zgłoszenia projektu podczas spotkania dyskusyjnego.

Osoby, które chcą otrzymać pomoc dot. procedury, zgodności propozycji z regulaminem lub strategiami miasta mogą skontaktować się telefonicznie pod nr tel. 95 7355 591 lub mailowo: [email protected]. 8 lutego w godzinach 17–20 w dawnym Lamusie przy ul. Sikorskiego 5 organizowany jest Maraton pisania wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2019.

Projekty zostały podzielone na trzy kategorie: ogólnomiejskie, rejonowe i oświatowe. W grupie dotyczącej całego miasta rozróżnia się ponadto projekty twarde (inwestycja, remont, modernizacja, adaptacja, budowę nowego obiektu lub zakup wyposażenia) i miękkie (projekt nieinwestycyjny, wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym).

Pula budżetu obywatelskiego na rok 2019 to rekordowe 6,18 mln zł. 618 tys. zł przeznaczono na zadania ogólnomiejskie (556,2 tys. zł na projekty twarde, 61,8 tys. zł na projekty miękkie), 3,708 mln zł na projekty rejonowe, 1,236 mln zł na projekty oświatowe. Pozostała kwota przeznaczona została na działania informacyjne oraz pokrycie ewentualnych różnic poprzetargowych. Miasto podzielono na 10 rejonów (podział, mapa), , każdy z nich otrzymał równą kwotę 370,8 tys.

Zgłoszenia przejdą weryfikację formalno-prawną. W przypadku zastrzeżeń urząd skontaktuje się z wnioskodawcami, którzy będą mieć 7 dni na wprowadzenie poprawek.

O wyjątkowości gorzowskiego budżetu obywatelskiego stanowią spotkania dyskusyjne, zapoczątkowane przed rokiem. Zorganizowanych zostanie 12 spotkań, każde z nich tyczyć będzie się danej kategorii lub rejonowi miasta. Podczas wydarzenia poświęconemu projektom oświatowym mieszkańcy wybierają zadania do realizacji w roku 2019 – propozycje z tej kategorii nie podlegają późniejszemu internetowemu bądź tradycyjnemu głosowaniu. Podobnie może zdarzyć się w przypadku zadań ogólnomiejskich i rejonowych – przy jednomyślności mieszkańcy mogą zdecydować o ostatecznym wyborze projektów, co skutkuje brakiem konieczności organizowania głosowania. Jeśli zgromadzeni nie będą ze sobą aż tak zgodni, wskażą oni do 5 (rejonowe) lub 3 (ogólnomiejskie) zadań rekomendowanych, które na wstępie otrzymają określoną liczbę punktów.

Harmonogram

  • Zgłaszanie projektów: 29 stycznia – 2 marca
  • Maraton pisania projektów: 8 lutego
  • Weryfikacja projektów: marzec – kwiecień
  • Ogłoszenie listy projektów pozytywnie zaopiniowanych: początek maja

strona internetowa | regulamin