AKTUALNOŚCI

Gorzów – budżet obywatelski bez głosowania

Budżety obywatelskie na rok 2018 zależnie od miasta znajdują się na różnym stopniu zaawansowania. Sposób wyboru projektów w większości z nich jest do siebie zbliżony. Spośród miast wojewódzkich wyjątkowe zasady wprowadzone zostały w Gorzowie Wielkopolskim.

Władze miasta w tym roku przekazały bardzo duże kompetencje osobom uczestniczącym w spotkaniach dyskusyjnych. Pierwszym ułatwieniem była możliwość złożenia projektu na dwa sposoby – tradycyjnie poprzez formularz zgłoszeniowy oraz podczas dyskusji. Przy wyborze drugiej opcji nie było konieczności przedstawiania list poparcia dla projektów – zarówno rejonowych jak i ogólnomiejskich.

fot. Maryland GovPics | flickr.com | lic. CC BY 2.0

Zebrani podczas spotkania dyskutowali nad przedstawionymi projektami, często je modyfikując czy łącząc. Podczas dyskusji mieszkańcy tworzyli listę projektów rekomendowanych (maksymalnie pięć w każdym rejonie oraz trzy spośród projektów ogólnomiejskich). Takie projekty są preferowane do realizacji i już na starcie głosowania dostają 80 punktów, czyli połowę liczby głosów, która była potrzebna do zwycięstwa przed rokiem.

W tej edycji obecni na spotkaniu mogli zdecydować o tym czy nie zrezygnować z rejonowego głosowania. Takie stanowisko musieli podjąć jednomyślnie. Wówczas jako zadania zwycięskie traktowane są projekty rekomendowane. Ważne było również wskazanie zadań rezerwowych, ponieważ na tym etapie wszystkie projekty znajdowały się przed weryfikacją formalno-prawną. Rezygnacja z głosowania ma przyspieszyć wybór projektów, pozwala także na wykorzystanie całej puli budżetu rejonu, która w tym roku wyniosła 343,8 tys. zł dla każdej z jednostek. W przypadku „normalnego” głosowania zgodnie z regulaminem realizację zapewnioną ma tylko jedno zadanie w rejonie.

Rejonowe spotkania dyskusyjne w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się między 13 lutego a 16 marca, uczestniczyło w nich od 20 do niemal 70 osób. Na rezygnację z głosowania zdecydowali się mieszkańcy aż 9 rejonów – Zakanala, Śródmieścia, Piasków, Manhattanu, Wieprzyc, Os. Staszica, Os. Słonecznego, Dolinek i Górczyna. Projekty wybierać będą osoby zamieszkałe na Zawarciu.

Poza kategorią ogólnomiejską i rejonową jest jeszcze kategoria oświatowa.  Włodarze miasta przeznaczyli na nią 20% puli całego budżetu obywatelskiego tj. 1,146 mln zł. W tym przypadku propozycje zadań można było zgłaszać wyłącznie na spotkaniu, obecni musieli również dojść do porozumienia co do wyboru projektów. Podczas dyskusji wybrano 8 spośród 40 zaprezentowanych pomysłów.

Teraz w gorzowskim budżecie trwa weryfikacja zgłoszonych projektów. Głosowanie projektów ogólnomiejskich i rejonowych na Zawarciu zaplanowane jest na przełom maja i czerwca.

Więcej informacji o budżetach obywatelskich: