Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia rośnie

Wnioski siedmiu gmin w sprawie przystąpienia do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) pozytywnie zaopiniował Sejmik Województwa Śląskiego. Dotychczas zrzeszała ona 41 miast i gmin.

Mapa Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Opinia województwa to jeden z pierwszych etapów procedury przyjmowania nowych członków do związku metropolitalnego w województwie śląskim. Wniosku złożyły gminy: Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Ornontowice, Orzesze, Tworóg, Toszek i Wielowieś. Do metropolii dołączać chcą rownież kolejne miasta – Lubliniec i Kalety – Rada Miejska pierwszego z nich pozytywnie zaopiniowała przystąpienie GZM.

Rozrost metropolii jest atrakcyjny dla mniejszych gmin – GZM dysponuje Funduszem Solidarności – dlatego też władze metropolii stanąć mogą niedługo przed problemem zbyt wielu chętnych na dołączenie do związku metropolitalnego. Już dziś od zachodu i wschodu graniczy ona z sąsiednimi województwami. Związek zarządzający powierzchnią łączną około 2 500 km kw., stanowi 1/5 powierzchni województwa śląskiego. Na terenie 41 gmin wiejskich i miesjkich, mieszka łącznie ponad 2 mln osób.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 roku na podstawie ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu, uchwalonej w marcu tego samego roku. Warto zaznaczyć, że jednocześnie uchylono ustawę z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych. Na wstąpienie do GZM nie zdecydowało się liczące 92 tysiące mieszkańców Jaworzno. Środki dla związku metropolitalnego zapewnia m.in. 5-procentowy udział w podatku PIT mieszkańców metropolii oraz składki gmin członkowskich. Siedziba metropolii mieści się w Katowicach, jednak jak zapewnił prezydent tego miasta, instytucje odpowiedzialne za poszczególne zadania będą rozmieszczane w przyszłości w całej metropolii. W ostatnich tygodniach ogłoszony został konkurs na logo GZM.