Gminny Program Rewitalizacji i zeroemisyjne autobusy – we Wrocławiu trwają konsultacje społeczne

Jak podaje prowadzona przez Wydział Partycypacji Społecznej UM Wrocławia strona Wrocław Rozmawia, rozpoczęły się konsultacje projektów Gminnego Programu Rewitalizacji oraz rozwoju pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej

Konsultacje do Gminnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje do Gminnego Programu Rewitalizacji

Wrocław konsultuje Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji, to dokument strategiczny, który pozwala planować i prowadzić proces rewitalizacji. Tworzony jest na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta lub rady gminy i przyjmowany przez radę w formie uchwały. Sporządzany jest dla wyznaczonych wcześniej w uchwale obszarów rewitalizacji, choć w niezbędnych sytuacjach działania rewitalizacyjne mogą być realizowane poza nim. Opisuje, jakie działania należy podjąć, by w perspektywie kilkunastu lat rozwiązać zdiagnozowane problemy lub przynajmniej zmniejszyć ich natężenie.

Osiedla objęte wrocławskim programem to Brochów, Kleczków, Księże, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Oławskie oraz Przedmieście Świdnickie.

Mapa osiedli objętych GPR

Mapa osiedli objętych GPR

Konsultacje rozpoczęły się 27.10, podzielono je na kilka spotkań tematycznych:

Każdy może wziąć udział w spotkaniu, wymagana jest jedynie wcześniejsza rejestracja. Wrocławski magistrat udostępnia też formularz, w którym można wyrazić swoją opinię. Szczegółowe informacje na temat sposobu jego wypełnienia i składania są dostępne na tutaj.

Jako efekt konsultacji planowany jest specjalny raport. Konsultacje potrwają do 31 grudnia 2021 roku.

Pojazdy elektryczne we Wrocławiu

W związku z wymogami ustawy o elektromobilności miasto podjęło kroki o stopniowej wymianie floty pojazdów komunikacji miejskiej.

Konsultacje społeczne dokumentu „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej”

Konsultacje społeczne dokumentu „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej”

 

Plan zakłada zwiększenie liczby autobusów zeroemisyjnych o 10% do 2023 r., 20% od 2025 r. i 30% od 2028 r.

Tego rodzaju inwestycja wymaga także odpowiedniego dostosowania infrastruktury. Dlatego miasto podejmuje dyskusję ze swoimi mieszkańcami. Rozmowy zakresem obejmują:

  • Linie autobusowe, na których wprowadzone będą pojazdy zeroemisyjne.
  • Przybliżenie mieszkańcom i mieszkankom korzyści ekonomicznych, środowiskowych i społecznych wynikających z zakupu i eksploatacji autobusów elektrycznych oraz napędzanych wodorem.

Jaki będzie przebieg konsultacji?

4 listopada odbyło się e-spotkanie, które jest dostępne tutaj.
Swoją opinię można zgłaszać do 16 listopada za pomocą formularza na stronie.

Wrocław Rozmawia

Wrocław Rozmawia, to także nazwa cyklu otwartych spotkań dyskusyjnych na temat różnych przedsięwzięć na terenie Wrocławia. Konsultacje te często odgrywają rolę przy planowaniu zmian danych przestrzeni. Wszystkie konsultacje w ramach tego cyklu mają charakter otwarty.

Lokalne spotkania konsultacyjne

Lokalne spotkania konsultacyjne