AKTUALNOŚCI

Gliwice realizują projekt wykorzystania światła w przestrzeni miejskiej.

Gliwice jako jedno z pierwszych polskich miast wprowadza spójną i kompleksową koncepcję oświetlenia miasta oraz tworzenia nocnego wizerunku.

Miasto sporządziło dokument planistyczny będący podstawą do uporządkowania struktury oświetlenia w mieście. Powstały szczegółowe wytyczne dotyczące podstawowych rodzajów oświetlenia: funkcjonalnego oraz architektonicznego. Pierwsze z nich wpłynąć ma na poprawę bezpieczeństwa i orientacji przestrzennej. Oświetlenie architektoniczne ma odzwierciedlać charakter Gliwic poprzez iluminację wybranych budynków.

2014.05 Gliwice

Miejsca związane z wypoczynkiem oraz rekreacją oraz obszary mieszkaniowe mają być wyznaczone cieplejszym światłem. Dotyczy to również Starego Miasta. Specjalne oświetlenie przygotowano dla osi architektonicznych. Im dalej od tej części Gliwic światło będzie stawało się bardziej intensywne i chłodniejsze. Takie oświetlenie otrzymać mają również główne połączenia drogowe.

Koncepcję miejskiego oświetlenia pod nazwą „Nowe światło dla Gliwic. Równowaga | Praca | Życie” przygotowała warszawska firma Studio DL. Plan kosztował około 500 tys. zł i został sfinansowany przez miasto oraz firmę Tauron Dystrybucja. Miasto zabiega o pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej, na kolejne etapy prac. Koncepcja będzie realizowana stopniowo w wieloletniej perspektywie. To jedna z pierwszych w Polsce tak kompleksowa koncepcja oświetlenia całego miasta.