AKTUALNOŚCI

GIS w bezpieczeństwie – UWM w Olsztynie, 20-21 marca

Rosnące znaczenie systemów geoinformacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa skłania do podejmowania dyskusji na temat ich rozwoju.  W dniach 20-21 marca 2014 roku na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie będzie odbywać się konferencja naukowa ,,GIS w bezpieczeństwie”. Na konferencję zapraszają Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie-  Katedra Katastru i Zarządzania Przestrzenią, Katedra Geodezji Szczegółowe, Koło Naukowe Analiz Przestrzennych GeoGis oraz Koło Naukowe Geodetów SCITUS.

gis-w-bezpieczenswtie-plakat Jaki jest cel konferencji?

Organizatorzy informują, iż głównym celem Konferencji jest zapoznanie uczestników z możliwościami zastosowania GIS w szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Cel ten będzie osiągnięty poprzez wymianę poglądów i doświadczeń różnych ośrodków akademickich, jak również Instytucji zajmujących się analizami z wykorzystaniem GIS. Dodatkowym priorytetem organizowanej konferencji jest zwiększenie praktycznego doświadczenia i podniesienie umiejętności wykorzystania narzędzi analitycznych programów GISowych. Ten cel będzie realizowany poprzez warsztaty, które mają się odbyć drugiego dnia konferencji.

Termin zgłoszeń upływa 28 lutego. Więcej informacji dostępnych tutaj.

 

Kilka przemyśleń

Im więcej mamy do czynienia z systemami informacji przestrzennej, tym trudniej nam wyobrazić sobie zastąpienie ich czymś innym (lepszym?). GIS ułatwia szybki dostęp do danych, a przy działaniach ratowniczych czy przy monitoringu stanu bezpieczeństwa jest to niezbędne. GIS jest wykorzystywany m.in. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Pomaga on w optymalnym rozmieszczeniu poszczególnych grup sprzętowych, rozmieszczeniu sieci Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej czy analizy czasu dojazdu do obszarów zaludnionych. Straż Miejska m.st. Warszawy również korzysta z SIPu – tworzy Zintegrowany System Zarządzania i Koordynowania. GIS pozwala ratownikom Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR) w Rabce na wykonywanie zarówno analiz terenu jak i zachowania ludzi zaginionych pomocnych przy wyborze taktyki poszukiwawczej.

Musimy pamiętać (jak mówi prof. Tomasz Bajerowski), że wykorzystując GIS do celów bezpieczeństwa znajdujemy tylko miejsca czy określamy prawdopodobieństwo zajścia jakiegoś zdarzenia. System (chociaż najbardziej nowoczesny) nic sam nie określa, nie podejmuje decyzji. To człowiek musi zdecydować co z tą informacją zrobić i jak ją wykorzystać. Dlatego oprócz budowania dobrych systemów informacji przestrzennej konieczne jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów analityków.

 A zainteresowanych tematem zachęcam do zapoznania się z artykułami:

GIS jako narzędzie wsparcia w zakresie bezpieczeństwa i kontroli granic.

Systemy informatyczne dla Komend i Jednostek Państwowej Straży Pożarnej

Zastosowanie GIS w typologii obszarów potencjalnego występowania lawin śnieżnych na przykładzie rejonu Kasprowego Wierchu w Tatrach.

To wydarzenie znajduje się także w  naszym kalendarzu.