AKTUALNOŚCI

Geomarketing, czyli wykorzystanie systemów GIS w biznesie

Podczas analizowania danych biznesowych korzystamy przede wszystkich z obszernych zestawień tabelarycznych. Są one w większości przypadków wspierane o wizualizacje w postaci wykresów czy diagramów. Jednak należy zwrócić uwagę, że analizy te nie mogą być przeprowadzane w oderwaniu od przestrzeni. W tym przykładzie mowa o przestrzeni geograficznej, w której funkcjonuje dana firma. Uświadomienie sobie powyższego faktu przez co raz większą liczbę sprawnie funkcjonujących firm przyczynia się do rozwoju dziedziny zwanej geomarketingiem.

geo 1

Czym właściwie jest wspomniany geomarketing? Tym terminem określa się wykorzystywanie oprogramowania GIS w celu prowadzenia przestrzennych analiz biznesowych. Ich głównym zadaniem jest wspomaganie decyzji w marketingu, sprzedaży, a także obsłudze klienta. Sprawnie przeprowadzana analiza zawierająca informacje o klientach, oddziałach, strukturze firmy oraz potencjale rynku w kontekście przestrzeni geograficznej w znacznym stopniu wpływa na efektywność funkcjonowania oraz zarządzania firmą. Geomarketing wymaga wykorzystania wiedzy z zakresu geografii oraz badań rynkowych, a także wszelkiego rodzaju analiz i modelowania. Dzięki zastosowaniu systemów GIS, możliwa jest integracja danych, ich przetworzenie, szczegółowa analiza oraz modelowanie. W efekcie końcowym otrzymujemy wizualizacje wyników w postaci map cyfrowych, które są czytelne i łatwo rozumiane.

Najczęściej wykonywaną analizą przez różnego rodzaju firmy jest modelowanie optymalnej lokalizacji. Jest ono szczególnie ważne podczas wprowadzania na rynek nowych produktów, czy też obiektów, w konkurencyjnym środowisku. W tym przypadku kluczowy jest wybór optymalnej lokalizacji, opartej o dane odnośnie rozkładu liczby ludności, połączeń komunikacyjnych, zasobu gruntów, sąsiedztwa konkurencji etc. Z modelowaniem lokalizacji wiąże się też pojęcie modelowania formatu (np. banku, sklepu) oraz modelowania asortymentu, które to pozwalają na maksymalizację rentowności danej jednostki.

Przykład analizy geomarketingowej. Źródło: Esri.com

Przykład analizy geomarketingowej. Źródło: Esri.com

Warunkiem sprawnie przeprowadzonej analizy geomarketingowej są różnego rodzaju analizy cząstkowe, które oparte są na metodach przestrzenno-statystycznych. Głównym zadaniem w tym zakresie jest dokładna analiza różnorodnych kryteriów, które mogą znacznie wpływać na funkcjonowanie danego obiektu. Innymi słowy, głównym celem jest dostarczenie informacji na temat efektywności projektowanej, planowanej albo istniejącej działalności. Istotnym jest więc zrozumienie, iż każda działalność gospodarcza posiada konkretną lokalizację, dlatego odniesienie przestrzenne w znacznym stopniu determinuje funkcjonowanie tej działalności.

Analiza geomarketingowa może składać się z wielu różnorodnych analiz. O doborze konkretnego typu analizy decyduje rodzaj przedmiotu opracowania, jego cel oraz przede wszystkim – dostęp do danych.

Bez wątpienia geomarketing to dziedzina o sporym potencjale, szczególnie w Polsce, gdzie takowe analizy dopiero poznajemy i uczymy się je wykorzystywać. Trzeba jednak nadmienić, że poziom analiz geomarketingowych oraz możliwości ich zastosowania stale wzrasta, wraz ze zwiększaniem ilości i jakości danych, a także funkcjonalności oprogramowania służącego do modelowania i analiz przestrzenno-statystycznych.