Gdynia zarchiwizuje historię swoich dzielnic

Muzeum Miasta Gdyni rusza z „Projektem Miasto”, podczas którego pracownicy będą starali się archiwizować codzienność gdynian we wszystkich 22 dzielnicach miasta.

Modernistyczny budynek PLO | fot. NDT | Wikimedia Commons | lic. GFDL

Przedsięwzięcie jest przewidziane na siedem lat i zakończy je wystawa stworzona przy wsparciu mieszkańców miasta. Koniec nastąpi 10 lutego 2026 roku, w setną rocznicę uzyskania praw miejskich przez Gdynię.

Głównym celem projektu jest stworzenie przestrzeni do spotkań mieszkańców wszystkich 22 dzielnic miasta. Przez okres najbliższych lat edukatorzy Muzeum Miasta Gdyni odwiedzą je wszystkie, odbywając spotkania z mieszkańcami. Zostaną one zarejestrowane w postaci nagrań audio i video oraz pisemnych wypowiedzi. Spotkaniom towarzyszyć będzie szereg działań edukacyjnych poświęconych tematowi miasta.

Wszystkie działania odbywające się na przestrzeni najbliższych lat zarejestrują oraz zarchiwizują teraźniejszą historię, historię gdyńskiego „tu i teraz”. Każdego roku zebrany materiał oraz wyniki przeprowadzonych na jego gruncie badań zostaną publicznie zaprezentowane oraz dodane do archiwum Muzeum Miasta Gdyni. Za wiele lat przekazane przez mieszkańców miasta historie stworzą wyobrażenie o naszym gdyńskim „tu i teraz”.

DZIEL:NICE

Kluczowym elementem projektu są „DZIEL:NICE” – wizyty studyjne we wszystkich dzielnicach miasta Gdyni. Mieszkańcy będą mogli porozmawiać o nich podczas spotkań, zaplanowanych na najbliższe lata. Przez 7 lat edukatorzy Muzeum Miasta Gdyni postarają się zarejestrować historie dzielnic oraz mieszkających w nich mieszkańców. Na rok 2019 planowane jest zbadanie codzienności oraz historii mieszkańców w czterech z nich: Chyloni, Cisowej, Działej Leśnych oraz Śródmieścia.

Harmonogram spotkań dzielnicowych projektu miasto planowanego na lata 2019 – 2026

Działania dzielnicowe data
Dzielnica Cisowa 22.02.2019 godz 18:00
Dzielnica Cisowa 29.03.2019 godz 18:00
Dzielnica Działki Leśne 26.04.2019 godz 18:00
Dzielnica Działki Leśne 31.05.2019 godz 18:00
Dzielnica Chylonia 28.06.2019 godz 18:00
Dzielnica Chylonia 26.07.2019 godz 18:00
Dzielnica Śródmieście 30.08.2019 godz 18:00
Dzielnica Śródmieście 27.09.2019 godz 18:00

„PROJEKT MIASTO” to również działania takie jak:

STREFA MIEJSKA – TU I TERAZ, miejsce, w którym przez cały rok prezentowane będą historię mieszkańców miasta. Każdy odwiedzający będzie mógł pozostawić swoją historię. Pod koniec roku 2019 zebrane historię zostaną przekazane do archiwum, by w roku 2026 wypełniły wystawę o miejskim “tu i teraz”.

Pracownia Rejestru Historii uchwycić ma codzienność życia mieszkańców. Muzeum Miasta Gdyni zachęca wszystkich mieszkańców Gdyni do wykonania krótkich filmów, które opisywać mają dany moment: np. widok ulicy z okna, przemyślenie na temat miasta (przy użyciu telefonu, kamery oraz innych multimediów). Zebrane materiały zostaną wykorzystane do stworzenia wystawy stworzonej przez mieszkańców Gdyni w 2026 w setną rocznice urodzin Gdyni.

Filmy przesyłać można na adres [email protected], wypełnić formularz na stronie Muzeum Miasta Gdyni lub dostarczyć osobiście. W tytule maila należy wpisać tytuł: Pracownia Rejestru. Przy przesłaniu pliku należy wypełnieniu oświadczenie o wyrażeniu zgody na archiwizację oraz wykorzystaniu w różnych formach w Muzeum Miasta Gdyni.  Wymagania filmu:

format filmu: poziomy
długość filmu: max 2 min

Kino Otwarte – Miasto to cykl filmów dokumentalnych i fabularnych, które poruszają temat miasta w szeroko rozumianym ujęciu i w rozmaitych kontekstach. Prezentowane w ramach cyklu dokumenty i fabuły skupiają się zarówno na „fizyczności” współczesnej struktury miejskiej, jej topografii i architekturze, rytmowi jej funkcjonowania, poszczególnym warstwom miejskiej tkanki, jak i na wpisanych w miasto narracjach symbolicznych. Proponowane filmy odnoszą się do problemów związanych z tożsamością i poczuciem przynależności mieszkańców współczesnej aglomeracji, przypatrują się miejskiej egzystencji z perspektywy społecznej, psychologicznej, ale też i politycznej czy artystycznej. Każde w ramach cyklu to projekcja filmowa oraz dyskusja z udziałem widzów i zaproszonych specjalistów.

Akcja/Interpretacja – Miasto to cykl spotkań skierowanych do czynnych zawodowo nauczycieli. Spotkania dotyczyć będą funkcjonowania współczesnego miasta przez pryzmat jego najnowszej historii. Ominięte zostaną miejsca znane i funkcjonujące w szerokiej świadomości mieszkańców, aby skupić się na punktach mniej eksplorowanych, niezauważanych, omijanych. Przedyskutowana ma być najnowsza sztuka gdyńska – literatura, teatr, kino czy sztuki wizualne. Uczestniczy podążą ścieżkami współczesnych gdyńskich artystów, społeczników, ludzi pracujących na rzecz miasta i jego mieszkańców, a także zastanowią się nad tym, jak wykorzystać gdyńską współczesność na gruncie edukacji szkolnej.

PRACOWANIA FOTOGRAFII MIASTO DO GÓRY NOGAMI / on to zaproszenie do wspólnego zatrzymania się w mieście oraz możliwość zarejestrowania danego momentu w postaci zdjęcia wykonanego metodą aparatu otworkowego. Pracownia przeznaczona jest dla osób dorosłych od 21 roku życia.

Ośrodek edukacji Muzeum Miasta Gdyni zaprasza wszystkich, którzy chcą się przyłączyć do naszego projektu. Zadaniem „Badacza miasta” będzie poszukiwanie żywych teraźniejszych historii, które dzieją się „tu i teraz”. Muzeum Miasta Gdyni oferuje wszystkich „Badaczom” cykl szkoleń oraz spotkań, dzięki którym poszerzą swoją wiedzę na temat badań społecznych, archiwum oraz różnym sposobom rejestracji historii mówionej. Spotkania odbywają się w każdą czwartą sobotę miesiąca od godziny 16:30.

Aplikacje przesyłać można na adres: [email protected]