Gdynia z pierwszym woonerfem w Śródmieściu

We wtorek uruchomiona została pierwsza ulica w formie przestrzeni współdzielonej w Gdyni. Ulica Abrahama, zlokalizowana za zapleczu głównych ulic Śródmieścia, straciła tradycyjny podział na ulicę i chodnik.

Ulica Abrahama po otwarciu | fot. Maciej Mazan

W strefie pieszy ma nie tylko pierwszeństwo przed samochodami, ale też cała infrastruktura jest podporządkowana jego bezpieczeństwu. Samochody mogą poruszać się maksymalnie z prędkością 20 km/h.

Pomysł przebudowy ulicy Abrahama na fragmencie od 10 Lutego do ul. Batorego został przedstawiony 3,5 roku temu przez społeczników ze stowarzyszenia Miasto Wspólne. Był to efekt dyskusji z zainteresowanymi osobami. Na projekt oddano blisko 1500 głosów w Budżecie Obywatelskim.

Przekonanie gdynian do tego, żeby zlikwidować 30 miejsc postojowych, a na ich miejsce dać zieleń i ławki, nie było łatwe, ale okazało się, że mimo pewnego zdominowania przestrzeni naszego miasta przez samochody, mieszkańcy chcą takiego miejsca

– mówi Łukasz Piesiewicz z Miasta Wspólnego.

Społecznicy przeprowadzili wraz z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej warsztaty i konkurs na koncepcje przebudowy Abrahama, a zwycięska koncepcja autorstwa Mai Bazylko i Tomasza Jażdżewskiego, stała się inspiracją dla projektu wykonawczego zespołu architektów. Projektantem było konsorcjum firm NANU Pracowania Architektoniczna Maciej Nagórski oraz a2p2 architecture&planning Monika Arczyńska oraz Bartosz Zimny.

Choć pierwotna wersja zgłoszona do Budżetu Obywatelskiego była szacowana na około 450 tysięcy złotych, ostateczny koszt wyniósł około 3,8 mln złotych. Władze miasta zadecydowały o przekazaniu dodatkowych środków, aby prace sięgały szerzej i objęły też m.in. przebudowę podziemnych instalacji. W ramach projektu powstały nowe LED-owe lampy uliczne, stojaki rowerowe i mała architektura. Po badaniach dendrologicznych, zdecydowano się na wycięcie ośmiu starych drzew, które po latach parkowania na ich korzeniach i przykrywania ich betonem, nie miały szans na przeżycie.

Społecznicy liczą, że po sukcesie “nowej” Abrahama, przyjdzie czas na realizację ich koncepcji wyznaczenia układu pieszych ulic – od Starowiejskiej, przez Abrahama po Armii Krajowej. Ten kierunek zmian zapowiada też miasto, zapowiadając zmiany w dzielnicach. Pierwsze mają zajść na Pustkach Cisowskich na ulicy Pawiej.

Dzień Sąsiedzki
Dziś od godziny 15:00 w ramach “Dnia Sąsiedzkiego” będzie można m.in. usłyszeć kilka słów o projekcie, dobrze zjeść, a także wypełnić ankiety dotyczące przyszłości Polanki Redłowskiej w ramach kolejnego projektu Miasta Wspólnego, które zabiega o niesprzedawanie przez miasto terenów po dawnych basenach przy Polance.