AKTUALNOŚCI

Gdynia: Trwają konsultacje Gminnego Programu Rewitaizacji

W Gdyni, podobnie jak w Gdańsku, przygotowywany do uchwalenia jest Gminny Program Rewitalizacji. Miasto konsultuje go z mieszkańcami.

Gdynia | fot. Wojciech Wojtowicz

Konsultacje w Gdyni trwają od 11 stycznia. Odbyło się już pięć otwartych spotkań z mieszkańcami terenów, które miał objąć rewitalizacja. W poniedziałek i wtorek odbędą się kolejne dwa spotkania:

• 30.01 o 17:00 w SP nr 10, ul. Morska 192, dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Chylonia w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego
• 31.01 o 17:00 w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30, dla całego obszaru rewitalizacji

Miasto uruchomi również mobilne punkty konsultacyjne – w środę 1 lutego przy ulicy Płk Dąbka 52 (dla podobszaru rewitalizacji w dzielnicy Oksywie), 2 lutego przy ulicy Zielonej 53 (dla podobszaru Babie Doły), 6 lutego przy ulicy Morskiej 186 (dla podobszaru w dzielnicy Leszczynki) oraz 7 lutego przy ulicy Widnej 8 (dla podobszaru w dzielnicy Witomino).

Uwagi do projektu składać można ustnie lub listownie w Laboratorium Innowacji Społecznych, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98. Uwagi przyjmowane są również pod adresem elektronicznym [email protected].

Z gdyńskim Gminnym Programem Rewitalizacji zapoznać można się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie gdynia.pl

Gminny Program Rewitalizacji

Gminny program rewitalizacji tworzony jest na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta lub rady gminy i przyjmowany przez radę w formie uchwały. Sporządzany jest dla wyznaczonych wcześniej w uchwale obszarów rewitalizacji, choć w niezbędnych sytuacjach działania rewitalizacyjne mogą być realizowane poza nim.

GPR zawiera diagnozę obszaru rewitalizacji, analizę zjawisk negatywnych oraz ich potencjału, cele rewitalizacji, działania, wizję docelową po przeprowadzeniu rewitalizacji, opis oraz koszty planowanych przedsięwzięć. W programie zawarte powinny być związki z już obowiązującymi dokumentami strategicznymi gminy: studium, strategią rozwoju oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych.