“Gdynia w sieci” – zdigitalizowane zbiory Muzeum Miasta Gdyni

Muzeum Miasta Gdyni uruchomiło stronę internetową projektu “Gdynia w sieci”. Prezentowane będą tam materiały dotyczące historii nadmorskiego miasta.

Gdynia

Gdynia widziana z Kamiennej Góry, fot. WW

Dzięki stronie internetowej „Gdyni w Sieci” będzie można zapoznać się między innymi z fotografiami, planami oraz projektami architektonicznymi budynków. Wiele z nich nie jest udostępnianych w oryginale. Uzupełnieniem opublikowanych materiałów ma być interaktywna mapa miasta, prezentująca miasto w okresie dwudziestolecia międzywojennego i podczas II wojny światowej. Aplikacja, która dotychczas była dostępna na wystawie stałej „Gdynia: Dzieło Otwarte”. Projekt umożliwia także poznanie zasobów Muzeum Miasta Gdyni również osobom z ograniczoną sprawnością ruchową i dysfunkcją wzroku czy słuchu.

Gdynia jest jednym z niewielu miast w Polsce, które posiadają tak szczegółową dokumentację fotograficzną i planistyczną. Wpływ na to ma duża rola miasta w gospodarce dwudziestolecia międzywojennego w Polsce. Miasto charakteryzuje bogata dokumentacja planistyczna – przemiana kurortu i portu rybackiego w jeden z największych ośrodków miejsko-portowych wiązała się z wieloma projektami planistycznymi. Samo Śródmieście Gdyni znajduje się od 2007 roku w rejestrze zabytków województwa pomorskiego, zaś w 2015 roku dzięki rozporządzeniu prezydenta Bronisława Komorowskiego stało się pomnikiem historii.

Obecnie projekt “Gdynia w Sieci” to kilkaset zdjęć i dokumentów, choć docelowo ich liczba wzrosnąć ma do kilkudziesięciu tysięcy publikacji. Projekt digitalizacji zbiorów Muzeum Miasta Gdyni i ich udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców jest współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura cyfrowa”.

Link do strony www.gdyniawsieci.pl