AKTUALNOŚCI

Gdynia realizuje program KLIMATyczne Centrum

Trwa realizacja programu KLIMATycze Centrum Gdyni, którego celem jest zmiana przestrzeni miasta w bardziej przyjazną dla mieszkańców. Jednymi z pierwszych efektów pochwalił się wiceprezydent Gdyni, Marek Łucyk.

W styczniu w Gdyńskim Centrum Filmowym przedstawiono główne założenia projektu KLIMAtyczne Centrum oraz listę i harmonogram najważniejszych inwestycji, które będą go współtworzyć. Wśród inwestycji, zaplanowanych na lata 2020-2021 znajdują się: bezpieczne przejścia dla pieszych, trasy rowerowe, miejsca odpoczynku w otulinie zieleni. Przewidziany budżet wynosi 18 milionów złotych.

Projekt rozpoczął się drobnym falstartem: unieważniono przetarg na pierwszą inwestycję w ramach KLIMATycznego Centrum Gdyni, czyli przebudowę ulic Starowiejskiej i Abrahama (opracowanie wielobranżowej koncepcji dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji związanej z przebudową ul. Starowiejskiej oraz remontem odcinka ul. Abrahama). Ze względu na przekroczenie założonego na blisko 600 tys. złotych budżetu, został on rozpisany ponownie.

Zmiany dotkną tez inne ulice miasta. W mieście wprowadzone zostaną również kontrabuspasy, które usprawnić mają poruszanie się pojazdów komunikacji miejskiej. Uporządkowane ma zostać również parkowanie pojazdów. Pojawić mają się również nowe przystanki komunikacji miejskiej, co poprawić ma dostępność terenów nadmorskich. Na ulicach Gdyni ma być również więcej zieleni:

Poprawić ma się charakter reprezentacyjnej ulicy miasta, Świętojańskiej. W pierwszym etapie zmian wprowadzony ma zostać jeden kierunek ruchu w kierunku południowym. Wyjątkiem miała by być komunikacja zbiorowa, w szczególności poruszające się tam od początków funkcjonowania miasta trolejbusy. Wprowadzone ma zostać również oznakowanie, ułatwiające poruszanie się rowerem. Przy łączącej urząd miasta oraz morze alei Piłsudskiego powstanie dodatkowy szpaler drzew wraz z nowymi ławkami po północnej stronie ulicy. Aleja zyska charakter promenady, prowadzącej ku morzu. Dzięki nowemu zagospodarowaniu przestrzennemu obszaru, zwiększone zostać ma bezpieczeństwo rowerzystów oraz pieszych. Zielona aleja łączyć ma się z przestrzenią Parku Centralnego, o której informowaliśmy od 2017 roku.

Więcej zieleni pojawi się również na innych ulicach, prostopadłych do reprezentacyjnej Świętojańskiej: Traugutta, Kilińskiego, Żwirki i Wigury oraz Obrońców Wwbrzeża. Ich przestrzeń ma zachęcać do przemieszczania się pieszo lub rowerem po Śródmieściu oraz do spędzania w nim czasu. Powstaną także specjalnie zaprojektowane skrzyżowania, na których pieszy będzie miał do pokonania krótszy odcinek drogi, a samochód bezpieczniej i spokojniej poruszać się będzie w ruchu drogowym. Ponadto, poprzez uporządkowanie sposobu parkowania, zwiększona zostanie powierzchnia chodników dostępna dla pieszych. Na całym odcinku ulicy 3 Maja, a więc od ul. Jana z Kolna do ul. Obrońców Wybrzeża, utworzony zostanie pas dla ruchu rowerowego w obu kierunkach. Odzyskana dla pieszych przestrzeń zostanie zagospodarowana na parki kieszonkowe.

Zorganizowany zostanie konkurs urbanistyczno–architektoniczny dla całego obszaru Skweru Kościuszki i Mola Południowego, najbardziej popularnego wśród turystów fragmentu miasta. Poprawić ma się przede wszystkim jakość i wygoda poruszania się pieszych: wytyczone zostaną nowe przejścia oraz zmniejszona zostanie przestrzeń zajmowana przez parkujące pojazdy. Obecnie trwa etap przejściowy zmian, polegający na zwiększeniu atrakcyjności obszaru. Wczoraj pierwsze efekty zaprezentował wiceprezydent Gdyni. Koszt metamorfozy na terenie Mola Południowego to ponad 700 tyś. zł.

Za realizację inwestycji odpowiada gdyński Zarząd Dróg i Zieleni oraz Biuro Ogrodnika Miasta.