Gdynia przystępuje do unijnego projektu FLOW

Gdyńscy radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Gdyni jako Partnera do projektu FLOW. Projekt ten dotyczyć ma oceny, w jaki sposób chodzenie oraz jazda na rowerze mogą zostać zwiększone w miejskim podziale modalnym środków transportu.

Ulica Świętojańska w Gdyni; autor: NDT / Wikimedia Commons; lic. CC-BY-SA-3.0

Ulica Świętojańska w Gdyni; autor: NDT / Wikimedia Commons; lic. CC-BY-SA-3.0

Misją jest zmiana paradygmatu w kierunku rozwoju ruchu pieszego i rowerowego jako efektywnych sposobów zmniejszenia zatłoczenia na drogach. Dodatkowo w ramach projektu przewidziano sprawdzenie możliwości wprowadzenia pierwszej w Gdyni strefy pieszej. Projekt realizowany ma być w latach 2015-2018. Uczestnikami projektu poza Gdynią są Monachium, Dublin, Budapeszt, Lizbona, Sofia oraz europejskie instytucje działające na rzecz zrównoważonego transportu.

Projekt FLOW dofinansowany ma być w 100% ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 (MG-5.3-2014 Przeciwdziałanie kongestii w ruchu miejskim). Jego budżet wynieść ma ok. 158 tysięcy euro (w tym 42 tys. dla Politechniki Gdańskiej, która zapewnić ma wparcie techniczne).


Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2014-2020) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostać ma łącznie ponad 77 mld euro.