AKTUALNOŚCI

Gdańsk: Zmiany na pasie startowym na Zaspie

W ubiegłym miesiącu zakończył się konkurs ogłoszony przez Budimex Nieruchomości pod patronatem gdańskiego Urzędu Miasta, w którym poznaliśmy zwycięską koncepcję zabudowy alei Jana Pawła II.

Konkurs dotyczył opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zabudowy mieszkalno-usługowej w południowej części al. Jana Pawła II w Gdańsku.  Do konkursu zaproszono sześć pracowni architektonicznych. Jury w składzie Wiesław Bielawski (wiceprezydent Gdańska), Andrzej Duch (dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UM Gdańska), Kamil Sośniak (przewodniczący Rady Dzielnicy Zaspa), Ryszard Jurkowski (AIR Jurkowscy-Architekci Sp. z.o.o.), Ewa Perkowska, Damian Kapitan, Łukasz Taraszkiewicz (wszyscy: Budimex Nieruchomości) przyznało trzy nagrody. Zwycięską nagrodę otrzymała wizja Studia Architektonicznego KWADRAT oraz pracowni “Wolski Architekci”.

Zwycięska praca to propozycja zabudowy kwartałowej z usługami w poziomie parteru. Zaproponowano ulokowanie dominant wysokościowych głównie w południowej części terenu. Koncepcja zakłada ukształtowanie pierzei wzdłuż ulicy Hynka (południowa granica obszaru). Zrealizowanie północnej części koncepcji zagospodarowania terenu wymagać będzie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. II nagrodę otrzymała koncepcja Przedsiębiorstwa Projektowo-Wdrożeniowe FORT sp. z o.o., zaś trzecie miejsce przypadło wizji ART Biuro Projektowe Wojciech Wyka.

Planowane osiedle znajduje się na terenie dawnego pasu startowego lotniska w Gdańsku Wrzeszczu. Port lotniczy powstał na początku XX wieku dla wojsk niemieckich. Po kilku latach funkcjonowania, w związku z demilitaryzacją Wolnego Miasta Gdańsk, rozpoczęto z niech loty pasażerskie. Funkcjonował do lat 70-tych, kiedy to operacje lotnicze przeniesiono na nowe lotnisko w Rębiechowie, zaś teren lotniska na Zaspie przeznaczono na budowę osiedla mieszkaniowego. Opisaliśmy je w oddzielnym artykule.