AKTUALNOŚCI

Gdańsk: Wyłożenia 19 nowych planów miejscowych

W dniach od 1 do 30 kwietnia wyłożono do publicznego wglądu następujące projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Gdańska wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

 1. Święty Wojciech rejon ulic Trakt Św. Wojciecha i Obwodnicy Południowej
  obejmujący obszar ograniczony: od północy – Obwodnicą Południową Gdańska; od wschodu – Kanałem Raduni; od zachodu i południa – projektowaną ulicą Pruszczańską i terenami motocrossu.
 2. Siedlce rejon ulicy Ogińskiego
  obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicami Szarą i Kartuską; od wschodu – ulicą Pobiedzisko i terenem liceum; od zachodu i południa – skarpą zieleni nieurządzonej.
 3. Kolonia Jordana w rejonie Cmentarza Garnizonowego
  obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Kolonia Przybyszewskiego i tereny leśne; od wschodu – Cmentarzem Garnizonowym i Cmentarzem Żołnierzy Radzieckich oraz ulicą Dąbrowskiego; od południa – ulicą Dziekuć Maleja oraz południową granicą użytku ekologicznego „Luneta z Pasikonikiem”; od zachodu – ulicą Świdnicką.
 4. Brętowo rejon ulicy Słowackiego 139 – 155
  obejmujący obszar o powierzchni około 0,68 ha, położony w Brętowie przy ulicy Słowackiego w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
 5. Cmentarz Centralny Srebrzysko II
  obejmujący obszar ograniczony: od północy – Aleją Żołnierzy Wyklętych; od wschodu – wschodnią granica terenu zbiornika retencyjnego „Srebrzysko” oraz wschodnią granica terenu Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Bilikiewicza, fragmentem ulicy Srebrniki oraz terenami leśnymi; od południa granicą terenów dawnego poligonu wojskowego; od zachodu – wschodnią granicą terenu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.
 6. Matemblewo – część centralna (wycinek poniżej)
  obejmujący obszar ograniczony: od południa z ulicą Matemblewską; od północy – ulicą Waldorffa; od wschodu – ulicą Potokową i dawnym wyrobiskiem żwiru; od zachodu – zabudową mieszkaniową i usługową.Gdańsk Matemblewo
 7. Oliwa Górna rejon ulicy Bytowskiej
  obejmujący obszar ograniczony: od północy – granicą działki nr 79/2 obr. 10; od wschodu – ulicą Bytowską; od południa – granicą zbiornika retencyjnego Kuźnia Wodna oraz zabudową hotelu dwór Oliwski; od zachodu – potokiem Prochowym.
 8. Oliwa Dolna rejon ulicy Orłowskiej i Wejhera
  obejmujący obszar pomiędzy ulicą Orłowską, linią tramwajową przy ulicy Pomorskiej i planowaną ulicą tzw. „Drogą Zieloną”.
 9. Maćkowy rejon ulic Czerskiej i Jagatowskiej
  obejmujący obszar o powierzchni 3,51 ha pomiędzy ulicami Czerską i Jagatowską.
 10. Chełm – cmentarz przy ulicy Stoczniowców
  obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Stoczniowców; od wschodu – Traktem Św. Wojciecha; od południa – ulicą Cienistą; od zachodu – terenem istniejącego cmentarza.
 11. Zakoniczyn rejon ulicy Unruga
  obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Świrskiego: od zachodu – ulicą Huenefelda oraz ulicą Wieżycką; od wschodu – ulicą Unruga; od południa – ulicą Porębskiego.
 12. Barniewice rejon ulic Nowy Świat i Zeusa
  obejmujący obszar o powierzchni około 0.39 ha położony w rejonie ulic Nowy Świat i Zeusa.
 13. Klukowo rejon ulic Galaktycznej i Radarowej
  obejmujący obszar o powierzchni około 7,94 ha położony pomiędzy ulicami Telewizyjną i Galaktyczną oraz bocznicą kolejową, od północy ograniczony terenami ogródków działkowych.
 14. Klukowo – Rębiechowo rejon ulic tzw. Nowej Spadochroniarzy i Telewizyjnej
  obejmujący obszar o powierzchni około 3,3 ha położony w rejonie ulicy Telewizyjnej nr 11.
 15. Kokoszki Przemysłowe rejon pomiędzy ulicą Bysewską a terenami kolejowymi II
  obejmujący obszar o powierzchni około 23,91 ha położony w Kokoszkach Przemysłowych, przylegający do torów kolejowych pomiędzy ulicami Bysewską i Stokłosy.
 16. Górki Zachodnie rejon ośrodka AZS
  obejmujący obszar o powierzchni około 5,6 ha położony w sąsiedztwie ujścia Wisły Śmiałej i użytku ekologicznego Zielone Wyspy na Wiśle Śmiałej, ograniczony ulicą Stogi i Wisłą Śmiałą wraz z rozlewiskiem.
 17. Wyspa Sobieszewska rejon skrzyżowania ulicy Kempingowej i Przegalińskiej
  obejmujący obszar ograniczony: od północy i zachodu – ulicą Kempingową; od wschodu – terenem schroniska Św. Brata Alberta; od południa – ulicą Przegalińską.
 18. Krakowiec w rejonie cmentarza przy ulicy Kępnej
  obejmujący obszar ograniczony: od północy i wschodu – wiązką rurociągów przesyłowych oraz fragmentem terenu Bazy Magazynowej PERN „Przyjaźń”; od zachodu – ulicą Wyciąg; od południa – terenami zielonymi położonymi wzdłuż cieku Gniła Łacha.
 19. Rudniki – Błonia rejon giełdy kwiatowej przy ulicy Miałki Szlak i Rzęsnej
  obejmujący obszar o powierzchni około 11,73 ha położony pomiędzy ulicą Elbląską (w rejonie skrzyżowania z ulicą Sztutowską), torami kolejowymi i ulicą Rzęsną.

Z projektami miejscowych planów zapoznać można się na stronie brg.gda.pl oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk w godz. od 9:00 do 15:00). Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów miejscowych odbędą się w siedzibie biura w następujących terminach:

Projekt planu miejscowego Dzień i godzina dyskusji:
Barniewice rejon ulic Nowy Świat i Zeusa 07-04-2015 17:00
Zakoniczyn rejo ulicy Unruga 07-04-2015 17:00
Chełm – cmentarz przy ulicy Stoczniowców 08-04-2015 17:00
Oliwa Dolna rejon ulic Orłowskiej i Wejhera 08-04-2015 17:00
Brętowo rejon ulicy Słowackiego 139 – 155 09-04-2015 17:00
Klukowo rejon ulic Galaktycznej i Radarowej 09-04-2015 17:00
Maćkowy rejon ulic Czerskiej i Jagatowskiej 13-04-2015 17:00
Oliwa Górna rejon ulicy Bytowskiej 13-04-2015 17:00
Wrzeszcz – Cmentarz Centralny Srebrzysko II 14-04-2015 17:00
Święty Wojciech rejon ulic Trakt Św. Wojciecha i Obwodnicy Południowej 14-04-2015 17:00
Górki Zachodnie rejon ośrodka AZS 15-04-2015 17:00
Klukowo – Rębiechowo rejon ulic tzw. Nowej Spadochroniarzy i Telewizyjnej 16-04-2015 17:00
Rudniki – Błonia rejon giełdy kwiatowej przy ulicy Miałki Szlak i Rzęsnej 20-04-2015 17:00
Kokoszki Przemysłowe rejon pomiędzy ulicą Bysewską a terenami kolejowymi II 20-04-2015 17:00
Siedlce rejon ulicy Ogińskiego 21-04-2015 17:00
Matemblewo – część centralna 22-04-2015 17:00
Krakowiec w rejonie cmentarza przy ulicy Kępnej 23-04-2015 17:00
Kolonia Jordana w rejonie Cmentarza Garnizonowego 27-04-2015 17:00
Wyspa Sobieszewska rejon skrzyżowania ulicy Kempingowej i Przegalińskiej 27-04-2015 17:00

Uwagi do projektów planów składać należy na piśmie na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: [email protected] w terminie do dnia 15 maja 2015 r.