Gdańsk wybrał najlepsze realizacje architektoniczne

Rozdano nagrody w konkursie Najlepsza Gdańska Realizacja Architektoniczna 2018-2019. Pierwszą nagrodą uhonorowano ex aequo Granarię na Wyspie Spichrzów i osiedle Riverview. Wyróżniono również dom w dzielnicy Osowa.

Organizatorami konkursu Najlepsza Gdańska Realizacja Architektoniczna są Prezydent Miasta Gdańska oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich, oddział Wybrzeże. Jest to trzecia edycja konkursu, tegoroczna dotyczy inwestycji ukończonych w latach 2018-2019. W skład kapituły weszli przedstawiciele SARP oraz miasta: Rafał Janowicz (SARP), Grzegorz Rzepecki (SARP), Jerzy Wolski (SARP), Ryszard Gruda (PMG), Edyta Damszel-Turek (PMG), Alan Aleksandrowicz (PMG, przewodniczący kapituły).

Pierwsze miejsce dla Granarii i Osiedla Riverview

Laureatem równorzędnej pierwszej nagrody są inwestycja Osiedle Riverview, zaprojektowana przez zespół projektantów APA Wojciechowski dla inwestora VASTINT POLAND i wykonana przez CFE POLSKA, a także projekt Granaria na Wyspie Spichrzów, autostrwa pracowni Studio Architektoniczne KWADRAT, gdzie inwestorem i wykonawcą Granaria Development Gdańsk Bis Sp. z o.o.

Warto podkreślić, że dwie z tych realizacji zlokalizowane są nad wodą. To zwracanie się Gdańska twarzą do wody jest czymś na czym nam bardzo zależy. Serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym i czekamy na kolejne realizacje

– powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Zabudowa Granarii usytuowana jest przy ulicy Chmielnej. Zlokalizowana jest na północnym cyplu Wyspy Spichrzów, obszarze zniszczonym w okresie działań wojennych, który przez ponad siedem dekad czekał jako nieużytek na przywrócenie mu funkcji miejskich. Udało się to zrealizować w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w XXI wieku.

Inwestycja Granaria na Wyspie Spichrzów w Gdańsku | fot. J. Zulewski | gdańsk.pl

Inwestycja Granaria na Wyspie Spichrzów w Gdańsku | fot. J. Zulewski | gdańsk.pl

W uzasadnieniu członkowie Kapituły podkreślili, że nagrodę przyznano za realizację współczesnej wizji zagospodarowania najbardziej eksponowanej pierzei Wyspy Spichrzów w Gdańsku.

Atrakcyjne uformowanie bryły, zastosowanie ażurowych elewacji z ruchomymi okiennicami oraz wkomponowanie zachowanych elementów budowli przywołują ducha sławnych spichlerzy. Otwarte dziedzińce umożliwiają optymalne oświetlenie pomieszczeń, szeroki wgląd na kanał Starej Motławy i podziwianie panoramy Gdańska. Po wieloletnich debatach, konkursach i negocjacjach w ramach przedsięwzięcia publiczno – prywatnego, Wyspa Spichrzów doczekała się obiektu śmiałego i odważnego, ale też uwzględniającego obowiązujące uwarunkowania historyczne. Projekt zabudowy został wybrany w konkursie architektonicznym zorganizowanym przez inwestora w 2015 roku.

Projektanci mieli za zadanie zaprojektować zabudowę na działkach po pięciu spichlerzach: trzech noszących imiona „Sokół”, „Sarnia Głowa”, „Soli” i dwóch o nieustalonej nazwie. Zrezygnowano z zabudowy parceli po spalonym spichlerzu „Król Dawid” (na północ od spichlerza „Sokół”), którego teren włączono do ogólnodostępnego placu. Układ zabudowy zaproponowany przez projektantów odbiegał od pozostałych prac konkursowych. Architekci zrezygnowali z tworzenia zamkniętego bloku z wewnętrznym dziedzińcem doświetlającym głębokie trakty, a zaproponowali „grzebieniowy układ” zachowujący podłużne formy spichlerzy.

Laureatem równorzędnej nagrody jest inwestycja pod nazwą Osiedle Riverview, usytuowane jest w rejonie ulic Angielska Grobla i Na Stępce. W skład zespołu mieszkaniowego wchodzi siedem budynków o wysokości od czterech do sześciu kondygnacji, z jedną wspólną podziemną halą garażową. Zgodnie z wymogami ochrony historycznego układu urbanistycznego śródmieścia w elewacjach budynków znajdujących się od strony wschodniej i południowej zaznaczono historyczne podziały parcelacyjne. Architektura tych budynków nawiązuje swoją stylistyką do kamienic z przełomu XIX oraz XX wieku.

Osiedle Riverview w Gdańsku | fot. J. Zulewski | gdańsk.pl

Osiedle Riverview w Gdańsku | fot. J. Zulewski | gdańsk.pl

Kapituła uzasadniła swój wybór tym, że realizacja zespołu urbanistycznego umiejętnie wkomponowała się w historyczną tkankę miasta. Zaprojektowane pierzeje uwzględniają sąsiedztwo eklektycznych kamienic, wolno stojących ceglanych brył kompleksu filharmonii i kanału wodnego Na Stępce. W nowej zróżnicowanej zabudowie zastosowano naturalne i proekologiczne materiały podnoszące standard mieszkań i usług. Integrującą rolę w osiedlu pełni ogólnodostępny ogród wypełniony starannie dobraną zielenią i elementami małej architektury. Kameralny zespół Riverview znakomicie wzbogaca przestrzeń Śródmieścia Gdańska.

Wyróżnienie dla domu

Wyróżnienie otrzymała realizacja przy ul. Niedziałkowskiego w dzielnicy Osowa – Dom Miejski MIDI, zaprojektowana przez „MIDI – pracownia architektoniczna”, a wykonana przez Firmę Ogólnobudowlaną BUDMAR Marek Modrzewski.

Dom Miejski MIDI w Gdańsku | fot. J. Zulewski | gdańsk.pl

Dom Miejski MIDI w Gdańsku | fot. J. Zulewski | gdańsk.pl

Jak czytamy w uzasadnieniu, wyróżnienie przyznano za realizację budynku mieszkalnego o wysokich walorach przestrzennych. Zwarta, betonowa bryła od strony drogi kontrastuje z rozrzeźbioną elewacją wzdłuż lasu. Walorem inwestycji są indywidualne rozwiązania bogatego programu funkcjonalno – przestrzennego wewnątrz willi oraz uszanowanie otaczającego krajobrazu leśnego.

Główną intencją projektantów było powiązanie architektury domu z otaczającą przyrodą. Sąsiedztwo ściany lasu ograniczyło obszar działki możliwy do zabudowy do trójkąta o wymiarach 14 m x 42 m x 47 m.

Trzech zwycięzców poprzedniej edycji

W poprzedniej edycji konkursu „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszej gdańskiej realizacji architektonicznej” za lata 2016 oraz 2017 nagrodę otrzymały trzy obiekty: kładka na Ołowiankę, zespół zabudowy mieszkaniowej Brabank oraz Hotel Central. Kapituła przyznała także Nagrodę Specjalną – dla budynku Muzeum II Wojny Światowej oraz trzy wyróżnienia.