AKTUALNOŚCI

Gdańsk pyta mieszkańców o przyszłe inwestycje

Władze Gdańska zaprezentowały listę inwestycji możliwych do realizacji do roku 2020. W specjalnej ankiecie mieszkańcy miasta mogą wyrazić swoją opinie, które inwestycje są ich zdaniem priorytetowe.

Uczestnicy ankiety wybrać mogą do pięciu najważniejszych ich zdaniem projektów inwestycyjnych Miasta Gdańska, które powinny być zrealizowane do 2020 roku. Inwestycje podzielono na pięć kategorii zgodne z Programom Operacyjnym Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2030 Plus:

  • Edukacja i kapitał społeczny
  • Gospodarka i transport
  • Przestrzeń publiczna
  • Kultura
  • Zdrowie

Miasto planuje przeznaczyć na te inwestycje sumę prawie 5 miliardów złotych z czego połowę stanowić mają środki własne gminy, 2 miliardy pochodzić mają z dotacji zaś pozostałą sumę zapewnić ma finansowanie pozabudżetowe. W ankiecie można głosować też na inwestycje z listy rezerwowej oraz dodać własne propozycje.

gdansk inwestycje

Do pobrania:

Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta 

Inwestycje 2020 Gdańsk – prezentacja

Więcej informacji na stronie gdansk.pl/inwestycje2020