Gdańsk przedstawia projekt studium

We wtorek publicznie przedstawiony zostanie projekt nowego gdańskiego studium.

Rada Miasta Gdańska przystąpiła do sporządzania nowego studium latem 2015 roku. Obowiązujące Studium zostało uchwalone osiem lat wcześniej. Opracowanie nowego dokumentu było jednak konieczne w związku ze znacznymi zmianami w przestrzeni Gdańska jak budowa Pomorskiej Kolei Metropolitarnej, nowymi przepisami prawnymi i zmianami granic miasta. Jeszcze przed formalnym przystąpieniem do prac nad sporządzeniem nowego Studium, powstała Rada Studium, eksperckie ciało doradcze, w którego skład weszli przedstawiciele różnych profesji, którzy w ramach swojej działalności zajmują się różnymi kontekstami urbanistyki.

W tym miesiącu projekt studium zostanie wysłany do ustawowego opiniowania i uzgadniania. Wymagane ustawą wyłożenie do publicznego wglądu odbyć się ma jesienią. Jednak już w tym miesiącu projekt będzie zaprezentowany radnym miejskim i dzielnicowym, organizacjom pozarządowym i środowisku urbanistów. Projekt zostanie udostępniony w dniach od wtorku (6 czerwca) do 31 lipca w siedzibie Biura i na stronie brg.gda.pl.

Od początku 2015 roku zorganizowanych zostało prawie 80 działań konsultacyjnych, w tym warsztatów, spotkań, konferencji, seminariów oraz ankiet. W tym miesiącu zaplanowane zostały także następujące spotkania informacyjne:

  • 6 czerwca 2017r. – spotkanie dedykowane szczególnie Radnym Miejskim i Radnym Dzielnicowym.  Sala Akwen w budynku Solidarności, Wały Piastowskie 24 w godzinach 17:00-19:00
  • 12 czerwca 2017r. – spotkanie dedykowane szczególnie społecznym organizacjom pozarządowym. Sala Akwen w budynku Solidarności, Wały Piastowskie 24 w godzinach 17:00-19:00
  • 13 czerwca 2017r. – spotkanie dedykowane szczególnie specjalistom z zakresu architektury-urbanistyki i infrastruktury drogowej. Sala Akwen w budynku Solidarności, Wały Piastowskie 24 w godzinach 17:00-19:00

Dodatkowo w dniach 6 oraz 28 czerwca odbyć mają się dni otwarte BRG, podczas których cały zespół autorski ma być do dyspozycji mieszkańców.

Projekt studium przedstawia założenia rozwoju Gdańska na okres najbliższych 30 lat. Gdańsk ma być centrum społecznym, gospodarczym i kulturowym metropolii. Jego rozwój opierać się ma m.in. na funkcji przemysłowo-usługowej, opartej na gospodarce morskiej i nowych technologiach oraz usługach metropolitalnych. Studium ma chronić walory kulturowe i przyrocznicze Gdańska, jednocześnie zapewniając wysoką jakość życia oraz przestrzeni publicznych.