AKTUALNOŚCI

Spacerowa

Spacerowa

Wycinek z rysunku informacyjnego dot. struktury transportowej; Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdańska z 2007 roku