AKTUALNOŚCI

Gdańsk planuje nowy urbanistyczny „salon” w Oliwie

O przyszłości przestrzeni publicznych, Parku Oliwskiego i transportu dyskutowano w poniedziałek w gdańskiej Oliwie, na spotkaniu zorganizowanym przez miasto Gdańska dla radnych i miłośników dzielnicy.

Jednym z pomysłów na pobudzenie życia w dzielnicy jest budowa nowego odgałęzienia linii tramwajowej do intensywnie rozbudowującego się ogrodu zoologicznego. Ma to zachęcić odwiedzających do korzystania z transportu zbiorowego. Linia prowadzić miałaby przez historyczne centrum Oliwy (Opata Rybińskiego, Stary Rynek Oliwski).

W planach miasta nastąpiła niewielka zmiana dotycząca wizji przyszłości ulicy Spacerowej. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie UM Gdańska, miejscy urzędnicy planują przebudowę węzła Osowa (skrzyżowanie z Obwodnicą Trójmiasta), pozostawienie jednej jezdni ulicy Spacerowej dla ruchu indywidualnego (wcześniej mówiono drodze dwujezdniowej po dwa pasy ruchu – wycinek ze studium poniżej artykułu) i dobudowę buspasów. Przypominamy, że do dzielnicy Osowa dojeżdżają od tej jesieni pociągi SKM, co jest następstwem inwestycji o nazwie “Pomorska Kolej Metropolitarna”. Linie kursujące po buspasach stanowić miałyby uzupełnienie oferty dojazdu do Dolnego Tarasu miasta. Na odcinku oliwskim powstać miałby pas autobusowo-trawajowy.

Oliwa

Nie zmieniła się natomiast polityka miasta dotycząca budowy tunelu pod wzgórzem Pachołek o długości ponad kilometra. Tam trafić miałby ruch indywidualny. Zdaniem władz Gdańska inwestycja pozwoliłaby na ograniczenie ruchu w Oliwie oraz budowę urbanistycznego „salonu” północnej części Gdańska. Przeciwnicy tej inwestycji twierdzą, że suma prawie 2 miliardów złotych, na jaką miasto ją wycenia, mogłaby być lepiej spożytkowana, a sama trasa zachęci większą ilość mieszkańców przedmieść Gdańska oraz okolicznych powiatów do wjazdu do Gdańska pojazdami indywidualnymi.

Zgodnie z informacjami podanymi przez UM Gdańsk, podczas spotkania mówiono także o proponowanej rewaloryzacji Parku Oliwskiego. Na tę inwestycję wymagane byłoby przeznaczenie 50 milionów złotych. Podjęto także temat zmian w oliwskiej palmiarni.

Ulica Spacerowa (jako Nowa Spacerowa) planowana była jako trasa czteropasmowa. źródło: Wycinek z rysunku informacyjnego dot. struktury transportowej Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdańska z 2007 roku

Ulica Spacerowa (jako Nowa Spacerowa) planowana była wcześniej jako droga dwujezdniowa o szerokości czterech pasów. Wycinek z rysunku informacyjnego dot. struktury transportowej; Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdańska z 2007 roku