AKTUALNOŚCI

Gdańsk aktualizuje Strategiczny Program Transportowy

W związku z dynamiczną rozbudową dzielnicy Południe, władze Gdańska postanowiły zaktualizować Strategiczny Program Transportowy dla tego rejonu miasta. Do 15 grudnia Biuro Rozwoju Gdańska czeka na wnioski mieszkańców dotyczące Strategicznego Programu.

Gdańsk Strategiczny Program Transportowy

Strategiczny Program Transportowy dla dzielnicy Południe stworzony został w 2011 roku. Celem dokumentu było sformułowanie strategicznych zasad realizacji układu drogowego części dzielnicy Południe. Opracowanie to wpisywało się w cały system rozwiązań transportowych miasta Gdańska z uwzględnieniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta z roku 2007. W Programie wskazano kolejność realizacji poszczególnych elementów układu, którego struktura przestrzenna i funkcjonalna zostały przesądzone w dokumentach planistycznych i administracyjnych.

Obecnie – w związku z dynamiczną rozbudową dzielnicy Południe – konieczna jest aktualizacja Programu. Aktualizacja polegać ma między innymi na ponownym określeniu kolejności realizacji elementów układu drogowego oraz tramwajowego w obrębie dzielnicy. Zrewidowany Program Strategiczny będzie dokumentem wspomagającym starania miasta o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Do dnia 15 grudnia składać można wnioski do Strategicznego Programu Transportowego. W tym celu utworzony został adres e-mail: [email protected]. Wnioski można składać także na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk. Projekt Programu zostanie zaprezentowany mieszkańcom miasta w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

źródło: Miasto Gdańsk / www.gdansk.pl