AKTUALNOŚCI

Francja uruchamia program dla centrów mniejszych miast

Francuski minister ds. spójności terytorialnej ogłosił 27 marca program przywrócenia życia w centrach małych i średnich miast. “Coeur de Ville” – czyli serce miasta – dotyczyć ma 222 miast na terenie całego kraju.

Perpignan

Perpignan | fot. Jean-Pierre Dalbéra | lic. cc-by-2.0

Plan opracowany w porozumieniu ze stowarzyszeniem Villes de France, lokalnymi urzędnikami oraz lokalnymi podmiotami gospodarczymi. Ma na celu ułatwienie i wsparcie pracy władz lokalnych, aby zachęcić podmioty zajmujące się mieszkalnictwem, handlem i planowaniem miejskim do ponownych inwestycji w centrach miast oraz poprawy życia w nich.

Plan „Coeur de Ville” zakłada łączne inwestycje rzędu 5 miliardów euro, pochodzące z kilku źródeł finansowania. Miasta skorzystać będą mogły z 5-letniej umowy na rewitalizację śródmieścia, by wykorzystać środki w projektach z wielu dziedzin. Każda z miejskich wizji musi spoczywać na pięciu głównych osiach:

  • od rehabilitacji po restrukturyzację: działania w kierunku atrakcyjnej ofercie mieszkaniowej w centrum miasta
  • promocja zrównoważonego rozwoju gospodarczego i biznesowego
  • poprawa dostępności, mobilności i połączeń w mieście
  • podkreślanie form miejskich, przestrzeni publicznej i dziedzictwa
  • dostęp do publicznych urządzeń i usług

Jestem przekonany, że miasta średniej wielkości są niezbędnym warunkiem rozwoju naszych terytoriów. Mieszka w nich 23% ludności Francji i znajduje się tam 26% miejsc pracy. Ich obecność i aktywność jest niezbędna, ponieważ przynosi korzyści całej przestrzeni, a szerzej – także okolicznym obszarom miejskim i podmiejskim.

 mówił podczas ogłaszania programu minister ds. spójności terytorialnej, Jacques Mézard.

Miasta, w których realizowany będzie program Cour de Ville

Plan dotyczy 222 miast, zlokalizowanych w obrębie całego kraju. Znajdziemy tam zarówno miasta satelickie Paryża czy miasta położone w europejskiej części Francji jak np. Avignon, Dunkierka, Perpignan czy Ajaccio, jak i miasta na wyspach: Reunion, Majotta, Martynika, Gwadelura czy miasta Gujany Francuskiej. Wszystkie te miasta podpiszą umowę ramową, która zobowiązuje gminę oraz jej partnerów do działań. Za ich realizację odpowiada burmistrz lub przewodniczący komisji międzyrządowej. Plan będzie realizowany wspólnie z lokalnymi władzami i stowarzyszonymi podmiotami publicznymi i prywatnymi, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym.

Szczegóły dotyczące programu (w języku francuskim): link