AKTUALNOŚCI

Firmy Esri i Autodesk łączą siły w obszarze dostarczania rozwiązań do projektowania miast

Firma Esri, lider w obszarze systemów informacji geograficznej (GIS) i Autodesk, producent oprogramowania AutoCAD, poinformowały o nawiązaniu współpracy, która tworzy podwaliny pod nowe rozwiązania do projektowania i zarządzania miastami. Połączenie w jednym środowisku danych 2D i 3D z informacją przestrzenną otwiera zupełnie nowe możliwości dla administracji publicznej, branży deweloperskiej i obywateli w obszarze tworzenia przyjaznej, inteligentnej i bezpiecznej przestrzeni miejskiej.

Połączenie technologii GIS i BIM (Building Information Modeling) pozwoli na uzyskanie bardziej wartościowych i pełniejszych informacji na temat miasta, jego otoczenia i mieszkańców. Nowe możliwości w zakresie wykorzystania danych geograficznych i tych pochodzących z BIM pozwolą między innymi na:

  • Bezpośrednie uzyskanie dostępu do informacji geograficznych w celu budowania bardziej niezawodnych modeli kontekstowych do planowania, wstępnego projektowania i zarządzania miastami i budynkami.
  • Bezpośrednie zapisywanie danych BIM do bazy danych systemów geograficznych oferowanych przez Esri, by zmniejszyć ryzyko pominięcia istotnych danych.
  • Bezpośrednie uzyskanie dostępu do informacji BIM z aplikacji Esri, w celu lepszego zarządzania aktywami.

„Połączenie tych dwóch technologii pozwoli na lepsze planowanie, projektowanie, budowanie i zarządzanie posiadaną infrastrukturą. Większe zaangażowanie wszystkich interesariuszy pozwoli na redukcję liczby potrzebnych dokumentów, skróci proces uzyskania pozwolenia na budowę oraz zmniejszy ryzyko odrzucenia projektu” – mówi Tomasz Galant, Prezes Zarządu w Esri Polska.

ONZ przewiduje, że w ciągu następnych 30 lat światowa populacja zwiększy się o 2,5 mld ludzi. Takie obciążenie dla naszej planety wymaga zastosowania nowatorskich rozwiązań, które pozwolą na lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni pod budowę i rozwój inteligentnych miast w duchu zrównoważonego rozwoju.

Odwzorowanie modelu miasta w technologii 3D i umieszczenie go na trójwymiarowej mapie pozwala na natychmiastowe uzyskanie danych o tym, jakie ulice przylegają do budynku i jaki panuje na nich aktualnie ruch. Daje również informacje, jak wygląda z zewnątrz i wewnątrz oraz z jakich materiałów i komponentów jest zbudowany. Na tej podstawie można m.in. przewidywać natężenie ruchu w danym miejscu, rozmieszczać kamery monitoringu miejskiego czy przeprowadzać symulacje akcji ratunkowych w przypadku wystąpienia pożarów lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Wykorzystanie na szeroką skalę sensorów i czujników i zintegrowanie danych z nich płynących z modelami miast w 3D daje użytkownikom dostęp do dokładnych analiz w czasie rzeczywistym. Partnerstwo między firmami może przyczynić się również do rozbicia silosów danych, co ułatwi współpracę i dzielenie się informacjami między różnymi departamentami. Administracja publiczna wykorzystuje GIS w celu zrozumienia informacji geodemograficznych i zarządzania działaniami związanymi z dostarczaniem mediów dla mieszkańców czy zarządzania transportem. Dane pochodzące z BIM są wykorzystywane w procesie oceny scenariuszy budowlanych i projektowych.

Rozwiązania do tworzenia trójwymiarowych modeli miast były również wykorzystywane przy produkcji filmów animowanych, takich jak „Zwierzogród” czy „Wielka Szóstka”. Aplikacja CityEngine od Esri pozwala na generowanie i szczegółowe „teksturowanie” budynków i geometrii ulic, co pozwoliło w krótkim czasie „zbudować” wirtualne miasto składające się z 300 000 obiektów.

„W tym konkretnym przypadku chodziło o stworzenie iluzji tętniącego życiem miasta. Mówiąc o współpracy między Esri a Autodesk i połączeniu technologii GIS i BIM, mówimy o zbudowaniu niezwykle szczegółowego modelu, którego każdy element będzie dokładnie opisany i w pełni edytowalny” – dodaje Tomasz Galant.