AKTUALNOŚCI

Emilewicz: Narodowy Deweloper i oddawanie części mieszkań przez deweloperów

Jadwiga Emilewicz o planowaniu przestrzennym, budownictwie i mieszkalnictwie: Narodowy Deweloper oraz część mieszkań w komercyjnych inwestycjach pod wynajem. W dzisiejszym programie “Rozmowa Piaseckiego” nowa Minister Rozwoju mówiła o swojej wizji na temat mieszkalnictwa.

Emilewicz zapowiedziała, że przedstawi swoje cele w zakresie budownictwa, mieszkalnictwa i planowania przestrzennego. Zdradziła, że będzie to m.in. zwiększenie liczby mieszkań w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

Na sugestię Konrada Piaseckiego, że rządy chwalą się sukcesami deweloperów, nowa Minister Rozwoju zapowiedziała, że nie będą to wyłącznie mieszkania realizowane na rynku prywatnym. Powstawać mają również mieszkania dla osób, nieposiadających zdolności kredytowej.

Emilewicz jest kolejnym ministrem, który zapowiada uproszczenia inwestycyjne.

Minister rozwoju przyznała, że choć nie udało zrealizować się obietnicy premiera Morawieckiego, dotyczącego liczby oddanych do użytku mieszkań, to udało się w ostatniej kadencji zrealizować zmiany prawne i stworzyć bank gruntów przeznaczony dziś pod projekty mieszkaniowe, a to uprości inwestycje.

Zapowiedziała trzy filary: reset w relacjach z samorządami i spółdzielniami mieszkaniowymi, dopuszczenie deweloperów do programu Mieszkanie Plus oraz uruchomienie „Narodowego dewelopera”.

Część mieszkań w inwestycji deweloperskiej dla osób bez zdolności kredytowej?

Interesującą zapowiedzią jest zapewnienie w ramach inwestycji komercyjnych puli mieszkań pod najem dla osób, których nie stać dziś na kredyt. System taki funkcjonuje m.in. w Wielkiej Brytanii, gdzie w ramach wyrażenia zgody na inwestycję, samorząd ma prawo wyrazić dodatkowe wymagania poza zapisami lokalnego planu zagospodarowania. Czy w Polsce jest szansa na realizację takiej formy współpracy?

Warto dodać, że już dziś Art. 37i. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pozwala na takie inwestycje:

W miejscowym planie rewitalizacji można określić, w odniesieniu do nieruchomości niezabudowanej, że warunkiem realizacji na niej inwestycji głównej jest zobowiązanie się inwestora do budowy na swój koszt i do nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy inwestycji uzupełniających w postaci infrastruktury technicznej, społecznej lub lokali mieszkalnych.

Narodowy Deweloper?

Narodowy Deweloper miałby wprowadzić element konkurencyjny na rynku deweloperskim. Jadwiga Emilewicz zasugerowała, że jest na niego miejsce z uwagi na ok. 30% marżę wśród polskich deweloperów. Narodowy Deweloper miałby realizować inwestycje tam gdzie branża komercyjna nie chce budować. Choć zapowiedzi brzmią podobnie do profilu działalności PFR Nieruchomości, to Emilewicz nie wspomniała jednak nazwy tej instytucji.

Wraca ustawa o REIT-ach

We wcześniejszych wypowiedziach, m.in. w Polskim Radio, minister Emilewicz przyznawała, że w realizacji programu Mieszkanie Plus zainteresowanie skupia się głównie na jego komercyjnym filarze. Jej zdaniem należy w większym stopniu usprawnić funkcjonowanie programu w obszarze społecznego budownictwa czynszowego i socjalnego. W tym celu pomocne miałyby być samorządy oraz spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego.

Emilewicz zapowiadała również powrócić do ustawy o REIT-ach. Projekt w sprawie ich wprowadzenia w poprzedniej kadencji Sejmu utknął po pierwszym czytaniu. Ustawa w tej wersji umożliwiłaby wprowadzenie na polski rynek spółek akcyjnych uzyskujących przychody z najmu. Projekt ten zakładał wyłącznie możliwość inwestowania w nieruchomości mieszkaniowe. Inwestorem w takiej spółce mógłby być każdy (nawet prywatny inwestor, bez dużego kapitału). Spółki te miałyby wypłacać regularne dywidendy inwestorom, jednocześnie nienakładając na inwestorów podwójnego opodatkowania.