Dziesięć nowych miast i… likwidacja gminy Ostrowice

Jak co roku 1 stycznia w życie wchodzą zmiany na administracyjnej mapie Polski. Status miasta otrzyma dziesięć miejscowości, dwadzieścia gmin zmieni swoje granice, a sześć miast w gminach miejsko-wiejskich zwiększy swój obszar.

Zmiany są następstwem przyjęcia: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r.  w sprawie nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwie świętokrzyskim oraz ustalenia ich granic; ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim, na podstawie której wydano również rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia gminy Ostrowice oraz ustalenia granic gminy Drawsko Pomorskie i gminy Złocieniec.

Nowe miasta, które pojawią się na mapie Polski to:

  • Koszyce (powiat proszowicki, woj. małopolskie),
  • Lubowidz (powiat żuromiński, woj. mazowieckie),
  • Nowy Korczyn (powiat buski, woj. świętokrzyskie),
  • Nowa Słupia (powiaty kielecki, woj. świętokrzyskie),
  • Oleśnica (powiat staszowski, woj. świętokrzyskie),
  • Opatowiec (powiat kazimierski, woj. świętokrzyskie),
  • Pacanów (powiat buski, woj. świętokrzyskie),
  • Pierzchnica (powiat kielecki, woj. świętokrzyskie),
  • Szydłów (powiat staszowski, woj. świętokrzyskie),
  • Wielbark (powiat szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie).

W tym roku prawa miejskie nie zostaną nadane Chełmcowi w województwie małopolskim, zgodnie ze zmianą rozporządzenia nastąpi to 1 stycznia 2020 r.

Pierwszy raz w historii zlikwidowana zostanie jednostka samorządu terytorialnego. Prawodawstwo nie przewidywało takiej sytuacji, wobec czego uchwalenia wymagała ustawa, która umożliwiła zniesienie gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (powiat drawski).

Bezpośrednią przyczyną likwidacji gminy było jej bardzo wysokie zadłużenie. Na koniec 2016 r. wynosiło ono prawie 361% planowanych dochodów, a na koniec 2017 r. już ponad 437%. Z rosnącym zadłużeniem nie uporał się także powołany w październiku 2016 r. zarząd komisaryczny. Zadłużenie sięgające 49 mln zł przejmie Skarb Państwa, wierzyciele o należności ubiegać mogą się u Wojewody Zachodniopomorskiego.

Obszar gminy Ostrowice zostanie wcielony do gminy Drawsko Pomorskie (część zachodnia: obręby Borne, Dołgie, Donatowo, Grzybno, Jelenino, Ostrowice i Przytoń, o łącznej powierzchni 6558 ha) oraz Złocieniec (część wschodnia: Chlebowo, Cieminko, Gronowo, Nowe Worowo, Płocie, Siecino, Smołdzięcino, Szczycienko i Śmidzięcino, o łącznej powierzchni 8500 ha).

Poza Drawskiem Pomorskim oraz Złocieńcem swoje granice, w innych okolicznościach, zmieni osiemnaście gmin.

Aż o 2700 hektarów powiększy się Sędziszów Małopolski. Są to atrakcyjne tereny inwestycyjne, położone między autostradą A4 i zmodernizowaną linią kolejową Kraków – Medyka. Ich włączenie do miasta ma stanowić silny impuls do jego rozwoju.

Po raz kolejny, pomimo sprzeciwu mieszkańców terenów podmiejskich, swoje granice rozszerzy stolica województwa podkarpackiego. Rzeszów od nowego roku kosztem sąsiednich gmin Głogów Małopolski i Tyczyn powiększy się o ponad 600 hektarów. Pierwsza zmiana dotyczy 90 hektarów terenów Miłocina w gminie Głogów Małopolski. Według uzasadnienia, już dziś tereny te „posiadają w większości charakter miejski”, a zabudowa sołectwa przylega bezpośrednio do granic miasta. Tereny położone są przy drodze łączącej miasto i autostradę A4. Część ówczesnego sołectwa została włączona już do Rzeszowa: osiem lat temu.

Po drugiej stronie miasta Rzeszów powiększy się aż o 530 hektarów. Matysówka otoczona jest dziś z trzech stron granicami miasta, dodatkowo jej mieszkańcy korzystają z jego infrastruktury i mediów. Prawie 2/3 mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacjach, chcieli przyłączenia do stolicy województwa.

Swoje granice powiększy sześć miast w gminach miejsko-wiejskich: Gryfino, Kartuzy, Kolbuszowa, Opoczno, Pruchnik i Sędziszów Małopolski.

Akty prawne