Dzielnice innowacji, czyli przestrzenie przyszłości już w maju zawitają do Warszawy

Dzielnice innowacji, to już rzeczywistość wielu aglomeracji w Unii Europejskiej. Barcelona, Berlin czy Kopenhaga to miejsca, gdzie konsekwentnie od lat realizowane są projekty, dzięki którym nie tylko zwiększono innowacyjność całych regionów, ale również w znaczący sposób poprawiono jakość życia mieszkańców. Już 12 maja br. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej odbędzie się konferencja, której tematem przewodnim będą „Przestrzenie przyszłości – dzielnice innowacji w Polsce i w Europie”. Organizatorami wydarzenia są Politechnika Warszawska oraz członkowie Kreatywnego Mazowsza – inicjatywy łączącej kluczowe podmioty z Mazowsza: instytucje samorządowe, uniwersytety oraz przedsiębiorstwa. Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji tej warszawskiej uczelni wyższej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik, oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Partnerem merytorycznym konferencji jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Konferencję „Przestrzenie przyszłości – dzielnice innowacji w Polsce i w Europie” odróżnia od podobnych inicjatyw to, że nie tylko będzie ona miejscem, gdzie można się zapoznać z najnowszymi trendami dotyczącymi kreowania nowoczesnych przestrzeni, ale wiedza ta zostanie wykorzystana do budowy niekonwencjonalnych rozwiązań w polskich miastach. Celem konferencji jest wymiana najlepszych praktyk dotyczących budowy ekosystemu wspierania innowacyjnego biznesu. Podczas jej trwania zagraniczni i polscy prelegenci, przedstawiciele świata nauki, samorządów oraz biznesu zaprezentują zagraniczne i polskie przykłady dzielnic innowacji powstałych jako efekt współpracy pomiędzy samorządami a jednostkami biznesowymi. Tematami ich dyskusji będą także sposoby tworzenia środowiska sprzyjającego innowacyjności, funkcjonowanie działów R&D oraz sposoby finansowania najlepszych rozwiązań w UE.

Barcelona to jedno z najbardziej innowacyjnych miast na świecie, której wizytówką jest program Barcelona Activa

Barcelona to jedno z najbardziej innowacyjnych miast na świecie, której wizytówką jest program Barcelona Activa

Mazowsze dysponuje najlepszą infrastrukturę badawczą w Polsce, ale często niewykorzystaną w zakresie wdrażania rozwiązań biznesowych. Odczuwalny jest zwłaszcza brak infrastruktury, która zapewniałaby transfer technologii oraz stymulowała powstawanie innowacyjnych projektów i tę swoistą lukę innowacji ma szansę wypełnić projekt Kreatywnego Mazowsza – mówi Łukasz Sztern, Chief Innovation Officer w Kreatywnym Mazowszu. – Dzięki budowie przestrzeni kreatywnych mamy szansę dogonić czołówkę UE w zakresie innowacji – dodaje.

W programie konferencji znalazły się takie panele jak: „Przestrzeń dla rozwoju – rozwój dla przestrzeni: czym jest innowacyjność i jakie elementy tworzą ją współcześnie?”, „Nowoczesne dzielnice biznesowo-naukowe w Polsce i w Europie: dzień z życia dzielnicy kreatywnej” czy „Droga do sukcesu: innowacyjne ośrodki przewagi konkurencyjnej w Europie i w Polsce oraz ich recepty na gospodarcze zwycięstwo”. Wiele miejsca w zaplanowanym programie zajmą również kwestie związane z innowacyjnością w świecie biznesu oraz systemem finansowania innowacji do 2020 roku.

Berlin Adlershof to jeden z przykładów, jak przestrzenie kreatywne zmieniają lokalny biznes

Berlin Adlershof to jeden z przykładów, jak przestrzenie kreatywne zmieniają lokalny biznes

Swój udział w konferencji potwierdzili już m.in. Walter Herriot – profesor Hertfordshire University, założyciel St John’s Innovation Centre w Cambridge, odznaczony Nagrodą Królowej Brytyjskiej za promocję przedsiębiorczości oraz Floris de Gelder dyrektor Utrecht Science Park. Wśród panelistów obecny będzie także prof. Christoph Mandl, University of Vienna – specjalista w zakresie innowacji.

Celem projektu Kreatywne Mazowsze jest stworzenie płaszczyzny współpracy łączącej przedstawicieli i ekspertów z różnych środowisk: nauki, biznesu, władz lokalnych – samorządów, organizacji pozarządowych, dającej pole do wspólnego dialogu i kreowania innowacji w zakresie kluczowych wyzwań dla rozwoju regionu. Celem działań sympatyków projektu jest by Mazowsze w 2020 r. znalazło się wśród 50 najbardziej innowacyjnych regionów Europy.

Według specjalistów rozwijające się miasta to te, które inwestują w nowoczesne technologie, które sprawiają, że miasta są bardziej zrównoważone, efektywne i przyjemne dla życia jego mieszkańców, oraz gdzie biznes ma stworzone warunki do rozwoju innowacji. Organizatorzy konferencji wierzą, że rozwiązania, które z powodzeniem implementowane są w najbardziej innowacyjnych regionach Europy, m.in. przestrzenie innowacji, mogą być wykorzystane również w Polsce. – Stworzenie inteligentnego miasta, otwartego na innowacje to proces, który można przeprowadzić wyłącznie dzięki kooperacji firm i instytucji samorządowych, a dzięki stworzeniu warunków do powstania jak największej liczby kreatywnych przestrzeni, dzielnic czy miasteczek nasze regiony mogą szybko dogonić najbardziej innowacyjne ośrodki w Unii Europejskiej – podsumowuje Łukasz Sztern, CIO Kreatywnego Mazowsza.

Więcej informacji na temat wydarzenie dostępnych jest pod adresem: www.kreatywnemazowsze.pl/konferencja.

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.