AKTUALNOŚCI

Deregulacja: TK sprawdzi zgodność ustawy z konstytucją

Grupa Posłów na Sejm RP VII Kadencji złożyła wniosek w sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. 2014, poz. 768). Wniosek dotyczy zawodu urbanisty.


Aktualizacja 05.03.2015:
Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek 24.03.2015 o godzinie 9 w składzie:
Marek Zubik – przewodniczący
Stanisław Biernat – sprawozdawca
Leon Kieres
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel


Posłowie złożyli wniosek o zbadanie zgodności:
1. art. 1 pkt 1 oraz w całości: art. 5, art. 8, art. 13, art. 17, art. 20, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z art. 2 Konstytucji RP, tj. wynikającymi z niego zasadami: zasadą proporcjonalności oraz zasadą praw nabytych;
2. art. 5 pkt 4 oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;
3. art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z art. 21 ust. 2 oraz art. 64 ust. 3 Konstytucji RP;
4. art. 5 pkt 4, art. 29 ust. 1, a także art. 17 oraz art. 20 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Wniosek dostępny jest na stronie Trybunału Konstytucyjnego.