AKTUALNOŚCI

Delhi: Zakazy jazdy samochodem reakcją na zanieczyszczenie

Władze indyjskiego Delhi zdecydowały o znacznym ograniczeniu liczby pojazdów na ulicach miasta z związku z zanieczyszczeniem powietrza. Każdy pojazd będzie mógł wyjechać na ulice co drugi dzień.

Delhi korek

Korek w Delhi, fot. NOMAD (Wikimedia Commons) lic. CC-BY-2.0

To czy samochód może się poruszać po ulicach miasta zależeć będzie od numeru na tablicy rejestracyjnej pojazdu, a dokładnie od jego ostatniej cyfry i jej parzystości. Reguła nie ma byś stosowana w przypadku pojazdów transportu zbiorowego. Dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu ruch ograniczony ma zostać o połowę co korzystnie wpłynąć ma na stan środowiska w mieście. Zmiany wprowadzone zostały przez zarządzającą miastem radę, w której większość stanowi partia Aam Aami zrzeszona wokół aktywisty Arvinda Kejriwala. Wejść w życie mają z dniem 1 stycznia 2016.

Podobne rozwiązania przyjął w 2008 roku Pekin w związku z Igrzyskami Olimpijskimi. W 2014 roku na okres kilku dni ruch w podobny sposób ograniczyły władze Paryża.