Co przyniósł rok 2015?

Czas podsumować rok 2015. Jakimi wydarzeniami związanymi z urbanistyką oraz planowaniem przestrzennym żyliśmy?


Styczeń

1 stycznia Chocz i Stopnica zostały ponownie miastami (oba miasta straciły prawa miejskie w 1870 roku)

Luty


Marzec


Kwiecień


Maj


Czerwiec


Lipiec

 


Sierpień

 


Wrzesień


Październik


Listopad


Grudzień


Co czeka nas w 2016 roku ?

Już pierwszego stycznia zaczęły obowiązywać ustawy: o związkach metropolitarnych oraz o kształtowaniu ustroju rolnego. Grudniowa nowela przesunęła termin wejścia w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 1 stycznia na 1 maja 2016 r. W lipcu w Zakopanem zacznie obowiązywać park kulturowy. Nad nowymi studiami będą pracować m.in. Gdańsk i Wrocław.