Bytom – warsztaty planowania przestrzennego metodą Planning for Real

Bytom jako pierwsze miasto na Górnym Śląsku zdecydowało się na przeprowadzenie inicjatywy planowania przestrzennego metodą „Planning for Real”. Warsztaty mają formę otwartą – każdy może przyjść i wyrazić swoją opinię. Cel tego przedsięwzięcia to dialog dotyczący problemów społeczności lokalnych, życia codziennego mieszkańców oraz funkcjonowania we wspólnocie.

Obszar, nad którym będą toczyły się dyskusje to ulice: Wallisa, Rejtana, Myśliwca, Orzeszkowej, Pilotów, Pułaskiego i Malczewskiego.

Metoda Planning for Real to technika służąca planowaniu rozwoju społeczności lokalnych, pozwalająca na wyartykułowanie przez mieszkańców danej społeczności swoich potrzeb w sposób niekonfrontacyjny. Pozwala na zasięganie opinii mieszkańców zarówno w kwestiach bardzo małych i lokalnych (np. ścieżki rowerowe na osiedlach i place zabaw), jak i nieco szerszych – planowanie strategiczne obejmujące rozwój nieco większych obszarów. Jednak trzeba pamiętać, że metody nie należy stosować do znacznych obszarów, gdyż traci ona wówczas swoją niezaprzeczalną atrakcję – czytelny i trójwymiarowy model.

Warsztaty mają posłużyć jako baza wiedzy dla planistów. W 2015 roku planuje się przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu śródmieścia miasta.

Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 7 grudnia, od 10.00 do 16.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Siemiradzkiego 9.

Na spotkanie zapraszają:

  • Stowarzyszenie Urbanistów Polskich,
  • Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu,
  • Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych,
  • Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bytomiu.
Źródło: UM Bytom (www.bytom.pl), http://konsultacje.um.warszawa.pl/content/planning-real-tm,