Bydgoszcz konsultuje Studium

W tym tygodniu rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszcz. Uwagi można składać do końca lipca.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy. Specjalną ankietę wypełnić można na stronie magistratu. Można także wypełnić papierową ankietę – dostępną jako plik Dokumentów Google – i przesłać ją w tradycyjnej formie do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz) lub na adres mailowy [email protected].

Dyżury konsultacyjne odbędą się również w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (budynek A, III piętro, pokój 319). Dyżury konsultacyjne zaplanowane są we wtorki od godz. 10.00 do godz. 17.00.

Jest to pozaustawowy etap procedury sporządzenia Studium. Projekt po korektach trafi do oficjalnego wyłożenia do wglądu.