Budżet Partycypacyjny Torunia 2019 – etap zgłoszeń

Torunianie mogą zgłaszać propozycje projektów do szóstej już edycji budżetu obywatelskiego.

fot. Michał Dymek | flickr | lic. CC BY-SA 2.0

Mieszkańcy Torunia mają szansę uczestniczyć już w szóstej edycji budżetu obywatelskiego. Osoby, które ukończyły 16 rok życia mogą zgłosić dwa pomysły dotyczące okręgu zamieszkania oraz jeden pomysł na zadanie ogólnomiejskie. W tym celu należy wypełnić formularz, wydrukować go oraz zebrać 15 popierających podpisów. Wydruki trzeba koniecznie złożyć do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, pok. nr 35 lub dowolnego punktu informacyjnego Urzędu Miasta.

Zgłaszane pomysły mogą być lokalizowane na terenach gminy jak i prywatnych – w tym drugim przypadku należy załączyć zgodę właściciela lub zarządcy terenu. Propozycje muszą być zgodne z przepisami prawa, w tym z planami miejscowymi oraz miejskimi programami i strategiami. Nie mogą one również generować zbyt dużych kosztów podczas funkcjonowania. Realizacja projektu musi być możliwa w przeciągu jednego roku kalendarzowego, z możliwością przedłużenia tego okresu o 6 miesięcy.

Suma budżetu obywatelskiego wynosi 7,07 mln zł. W puli ogólnomiejskiej znajduje się 30% środków – tj. 2,121 mln zł. Pozostałe 4,949 mln zł stanowi pula lokalna, która została podzielona pomiędzy 13 okręgów. Połowa tej sumy została rozdysponowana po równo, 25% przyznano proporcjonalnie do liczby mieszkańców a 25% proporcjonalnie do powierzchni danego okręgu – szczegółowy podział kwot wg okręgów. Maksymalny koszt pojedynczego zadania określa pula danego okręgu lub pula ogólnomiejska.

Wszystkie zaproponowane zadania przejdą proces weryfikacji. W tym roku również mieszkańcy dostali możliwość wypowiedzenia się na temat projektów. Do 16 kwietnia skany zgłoszeń zostaną opublikowane na stronie internetowej urzędu miasta, do końca miesiąca każdy chętny będzie mógł wyrazić swoje opinie i zastrzeżenia. Następnie do wiadomości podane zostaną wstępne wyniki weryfikacji, do których będzie można złożyć odwołanie lub uwagi.

Głosowanie odbędzie się w połowie czerwca. Łącznie w latach 2014-2018 mieszkańcy wybrali do realizacji 253 projekty, realizowane na obszarze całego miasta.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Torunia na 2019 rok

  • Zgłaszanie projektów: 5 marca – 3 kwietnia
  • Weryfikacja projektów: 3 kwietnia – 31 maja
  • Ogłoszenie list do głosowania: 5 czerwca
  • Głosowanie: 16 – 25 czerwca
  • Ogłoszenie wyników: do 25 lipca

strona internetowa | regulamin