AKTUALNOŚCI

Budżet obywatelski „Nowego Opola” – wyniki

Opole zorganizowało specjalną edycję budżetu obywatelskiego, przeznaczoną wyłącznie dla nowo włączonych terenów — Budżet Obywatelski „Nowego Opola”. Zwycięskie projekty zostaną wpisane do tegorocznego budżetu.

Czarnowąsy, przyłączone będące częścią Nowego Opola | fot. Fabluk | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 3.0

Z początkiem roku do stolicy województwa opolskiego przyłączono 12 sołectw o łącznej liczbie 9,2 tys. mieszkańców. Miejscowości te do 31 grudnia 2016 roku znajdowały się w czterech różnych gminach, gdzie nie wprowadzono takiej formy partycypacji społecznej.

Projekty mogły być składane przez mieszkańców Nowego Opola, którzy ukończyli 16 rok życia. Łącznie wpłynęło 28 propozycji. Ostatecznie na kartach do głosowania znalazły się 22 zadania – część zgłoszeń nie przeszła weryfikacji formalno-prawnej, a kilka projektów zostało połączonych.

Pula budżetu obywatelskiego Nowego Opola wyniosła 500 tys. zł. W głosowaniu trwającym od 23 maja do 2 czerwca wzięło udział 2931 osób, które oddały łącznie 6,7 tys. głosów. Każdy mógł wybrać 3 projekty. 11 zwycięskich projektów ma być zrealizowanych jeszcze w tym roku.

Zwycięskie projekty:

Lp. Nazwa zadania Koszt Liczba głosów
1 Poprawa bezpieczeństwa – wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego i odwodnieniem

[Czarnowąsy]
49 400 1088
2 Ułożenie chodnika wzdłuż ulicy Stepowej w dzielnicy Czarnowąsy

[Czarnowąsy]
28 600 716
3 Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Pelargonii 12

[Borki]
44 000 679
4 Projekt chodnika o długości 800m

[Świerkle]
49 300 482
5 Zaprojektowanie wraz z montażem przyłącza i instalacji gazowej w kotłowni świetlicy we Wrzoskach

[Wrzoski]
48 900 313
6 Montaż lamp oświetleniowych

[Świerkle]
49 000 307
7 Zakup i montaż ogrzewania w budynku remizy i świetlicy

[Wrzoski]
16 000 307
8 Dokończenie prac budowlanych i adaptacyjnych szatni klubu piłkarskiego LZS Wrzoski

[Wrzoski]
39 069 305
9 Adaptacja parku w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno-rekreacyjnych mieszkańców oraz organizacja festynu promującego integrację z pozostałymi dzielnicami Opola

[Sławice]
50 000 270
10 Cichy wodny zakątek Chmielowic – miejsce wypoczynku i edukacji przyrodniczej

[Chmielowice]
50 000 248
11 Rozbudowa siłowni napowietrznej Opole –Chmielowice na ul. Gutenberga 8 – przy boisku

[Chmielowice]
5 000 244

Poza procedurą dla terenów włączonych w granice administracyjne, w Opolu odbywa się edycja budżetu obywatelskiego dla całego miasta. Termin składania propozycji mija z końcem lipca. Szczegóły znajdziecie na naszych stronach poświęconych Budżetom Obywatelskim 2018.