Budżet Obywatelski Łódź 2018 – wyniki

Mieszkańcy Łodzi zdecydowali o przeznaczeniu 40 mln zł – przyszłym roku zrealizowane zostaną aż 233 projekty.

O realizację w piątej edycji budżetu obywatelskiego rywalizowało ponad 720 projektów w kategorii ogólnomiejskiej oraz na 36 osiedlach. Do podziału było 40 mln zł – 9 mln na projekty oddziaływające na całe miasto. Na każde osiedle przypadła kwota 200 tys. zł, która zwiększana była proporcjonalnie do liczby mieszkańców, i tak osiedle Nad Nerem dostało 240 tys. zł, a Chojny-Dąbrowa aż 1,9 mln zł.

Zagłosować mogli wszyscy, którzy ukończyli 16 rok życia oraz mieszkają na terenie miasta. Osoby niezameldowane musiały wypełnić specjalne oświadczenie. Po raz pierwszy wprowadzono różną długość trwania głosowania – głosowanie drogą internetową trwało od 16 września – 1 października, głosowanie papierowe trwało tydzień krócej. Miasto zastanawiało się także czy formularze papierowe są w ogóle potrzebne – część miast odeszła od tej formy i głosować można tylko elektroniczne.

Jak pokazała frekwencja, wiele osób preferuje oddanie głosu w tradycyjny sposób. Łącznie w głosowaniu wzięło 98 tys. osób, z czego prawie 30% wypełniło papierowe blankiety. Liczba zainteresowanych wskazaniem projektów była zdecydowanie mniejsza niż rok wcześniej, kiedy to zagłosowało prawie 150 tys. osób.

Realizacji w przyszłym roku doczeka się rekordowa liczba projektów – 233. W kategorii ogólnomiejskiej najwięcej głosów zdobył projekt “Zwierzęta w Łodzi są ważne” dzięki czemu rozwinięty zostanie miejski program zapobiegania bezdomności zwierząt, ufundowane zostaną zabiegi weterynaryjne dla psów i kotów mieszkańców Łodzi, doposażenie schroniska dla zwierząt oraz specjalna sekcja Straży Miejskiej.

PEŁNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW

 

Więcej informacji o budżetach obywatelskich: