AKTUALNOŚCI

Budżet Obywatelski Gorzów Wielkopolski 2018 – wyniki

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy wyniki budżetu obywatelskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Zwyciężyło 47 projektów.

Gorzów Wielkopolski wprowadził wyjątkowy na skalę całego kraju sposób przeprowadzania budżetu obywatelskiego. Pomysły można było zgłaszać poprzez standardowe formularze bądź podczas specjalnego spotkania dyskusyjnego, organizowanego w każdej dzielnicy. Na spotkaniu zebrani mogli przyznać rekomendację dla projektów, lub przy jednomyślności wybrać projekty do realizacji, jednocześnie rezygnując z przeprowadzania głosowania.

Rejonowe spotkania dyskusyjne odbyły się między 13 lutego a 16 marca. Na rezygnację z głosowania zdecydowali się mieszkańcy aż 9 rejonów – Zakanala, Śródmieścia, Piasków, Manhattanu, Wieprzyc, Os. Staszica, Os. Słonecznego, Dolinek i Górczyna. Podczas specjalnego spotkania wybrano również projekty oświatowe. Dyskusje wyłoniły 44 projekty. W późniejszym głosowaniu wybierano jedynie projekty ogólnomiejskie oraz rejonowe na Zawarciu.

Pula budżetu na rok 2018 wyniosła 5 mln 730 tys. zł (rok wcześniej było to 4,08 mln zł). Została podzielona w stosunku 60:20:20 pomiędzy zadania rejonowe, ogólnomiejskie i oświatowe. Każdy z 10 rejonów otrzymał taką samą pulę – 348 tys. zł. Łącznie na zadania rejonowe przeznaczono 3 438 000 zł, na zadania ogólnomiejskie i oświatowe po 1 146 000 zł.

Głosowanie odbyło się między 29 maja a 12 czerwca 2017. Swój wybór wskazało 6 364 mieszkańców, zdecydowana większość przy użyciu kart papierowych. Prawie 1000 głosów zostało zakwalifikowanych jako nieprawidłowe – głównie przez oddanie więcej niż jednego głosu na jednej karcie, oddanie dwóch lub więcej kart, błędne dane mieszkańców, brak podpisu, zbyt niski wiek.

Łącznie gorzowianie wybrali 47 projektów – w tym trzy w głosowaniu. Największą popularnością w kategorii zadań ogólnomiejskich cieszył się projekt “Integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych (okolice Filharmonii) oraz poprawa infrastruktury rowerowej”, który zakłada powstanie integracyjnego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych podzielonego na 4 strefy: strefę aktywną, strefa muzyczną i integracji sensorycznej, strefę relaksu i wyciszenia oraz strefę rekreacji i wypoczynku. Druga część zadania ma na celu uzupełnienie infrastruktury rowerowej w istniejących drogach rowerowych w różnych częściach miasta oraz budowę drogi rowerowej przy ul. Fabrycznej. Zrealizowany zostanie również projekt “miękki” – Zawody ekstremalne w skateparku, w Parku Kopernika oraz zawody smoczych łodzi na Warcie.

Wszystkie zwycięskie projekty:

Kategoria ogólnomiejska:

1.Integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych (okolice Filharmonii) oraz poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta. Koszt: 1.031.400 zł

2. Zawody ekstremalne w skateparku, w Parku Kopernika oraz zawody smoczych łodzi na Warcie (projekt miękki). Koszt: 114.600 zł

Kategoria rejonowa:

Zawarcie:

3. Przebudowa ulicy Tkackiej. Koszt: 343.149,00 zł

Zakanale:

4. Zagospodarowanie podwórek przy ul. Zbąszyńskiej, Krótkiej i Kobylogórskiej oraz terenu przy ul. Strażackiej. Kwota: 343.800 zł.

Śródmieście:

5.Utwardzenie  części podwórka w kwartale: 30 Stycznia, Armii Polskiej, Krzywoustego. Kwota: 78.179,42 zł.

6.Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 20-26. Kwota: 77.696,95 zł.

7.Zagospodarowanie podwórka przy ul. Chrobrego 37,38, Strzeleckiej 12-16, Starej 2, Pocztowej 3-11. Kwota: 83.912,99 zł.

8.Rewitalizacja podwórka przy ul. Borowskiego 21. Kwota: 81.008,00 zł.

9.Lifting podwórka przy ul. 30 Stycznia 2A, ul. Dąbrowskiego 7a i 7. Kwota: 22.065,00 zł.

Piaski:

10.Oświetlenie ul. Bazaltowej. Kwota: 165.000,00 zł.

11.Trakt spacerowo-rekreacyjny przy ul. Dowbora-Muśnickiego, Cegielskiego, Błotnej. Kwota: 178.000,00 zł.

Manhattan:

12.Budowa parkingu przy Placu Jana Pawła II. Kwota: 76.500,00 zł.

13.Remont chodników przy ul. Hubala. Kwota: 186.136,27 zł.

14.Budowa oświetlenia w rejonie Placu Jana Pawła II. Kwota: 77.000,00 zł.

Wieprzyce:

15.Oświetlenie ul. Zwiadowców i Minerów. Kwota: 160.000,00 zł.

16.Oświetlenie części ul. Warzywnej. Kwota: 19.000,00 zł.

17.Oświetlenie ul. Witnickiej. Kwota:  93.000,00 zł.

18.Oświetlenie części ul. Komandosów. Kwota: 71.800,00 zł.

Staszica:

19.Remont chodnika przy ul. Lelewela. Kwota: 40.000,00 zł.

20.Remont schodów przy ul. Sportowej 1-3 i ich oświetlenie. Kwota: 22.300,00 zł.

21.Budowa chodnika wzdłuż odcinka ul. Londyńskiej. Kwota: 49.600,00 zł.

22.Budowa chodnika do budynku przy ul. Marcinkowskiego 97. Kwota: 30.000,00 zł.

23.Utwardzenie placu na potrzeby parkowania  przy ul. Staszica 1 a,b,c,d i 3 a,b,c,d. Kwota: 66.157,71 zł.

24.Remont chodnika przy al. Konstytucji 3 Maja 62-66 i utwardzenie placu manewrowego. Kwota: 55.000,00 zł.

25.Remont chodnika przy al. Konstytucji 3 Maja 10 a,b,c,d. Kwota: 35.362,00 zł.

26.Budowa miejsc postojowych przy ul. Malczewskiego. Kwota: 45.000,00 zł.

Górczyn:

27.Zagospodarowanie terenu zielonego na skarpie między ul. Wróblewskiego a Wyszyńskiego. Kwota: 80.000,00 zł.

28.Remont odcinka chodnika przy ul. Czereśniowej. Kwota: 35.400,00 zł.

29.Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów 15.  Kwota: 28.000,00 zł.

30.Remont chodnika przy ul. Bohaterów Lenino 1-3. Kwota:  53.000,00 zł.

31.Budowa zatok postojowych przy ul. Szwoleżerów 1a,b – 7 a,b,c. Kwota: 52.000,00 zł.

32.Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bohaterów Lenino. Kwota: 40.329,86 zł.

33.Budowa zatoki parkingowej wraz z chodnikiem przy ul. Wróblewskiego. Kwota: 50.000 zł.

Osiedle Słoneczne:

34.Budowa chodnika od Al. 11 Listopada przy bloku 130 do ul. Słonecznej. Kwota: 13.251,62 zł.

35.Remont schodów od przychodni przy ul. Gwiaździstej oraz chodnika prowadzącego od schodów do wieżowca. Kwota: 64.900,00 zł.

36.Remont drogi na Placu Słonecznym wraz z budową miejsc parkingowych. Kwota: 157.123,00 zł.

37.Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Słonecznej 94, 96, 86-90, 91-95. Kwota: 107.514,00 zł.

Dolinki:

38.Remont odcinka ul. Okólnej. Kwota: 197.066,81 zł.

39.Remont chodnika przy ul. Zamenhofa. Kwota: 145.901,37 zł.

Kategoria oświatowa

40.Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie Gimnazjum nr 7 przy ul. Estkowskiego 3. Kwota: 475.000 zł.

41.Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie  Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27 przy ul. Śląskiej 42. Kwota: 350.000 zł.

42.Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Śląskiej 20. Kwota: 50.000 zł.

43.Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Czereśniowej 4 e. Kwota: 40.000 zł.

44.Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 przy ul. Dunikowskiego 5. Kwota: 40.000 zł.

45.Budowa siłowni zewnętrznej na terenie  Gimnazjum nr 9 przy ul. Zamenhofa 2 a. Kwota: 50.000 zł.

46.Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Gwiaździstej 14. Kwota: 50.000 zł.

47.Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. Drzymały 18. Kwota: 91.000 zł.

 

Więcej informacji o budżetach obywatelskich: