Budżet Obywatelski Gorzów Wielkopolski 2017 – wyniki

fot. Seth Lemmons | źródło: flickr.com | lic. CC BY 2.0

fot. Seth Lemmons | źródło: flickr.com | lic. CC BY 2.0

Władze Gorzowa Wielkopolskiego ogłosiły wyniki budżetu obywatelskiego na rok 2017 – zrealizowanych zostanie 14 projektów.

Gorzowski budżet odbywał się w wyjątkowej formule – zgłaszanie projektów odbywało się podczas spotkań dyskusyjnych oraz standardowo poprzez formularze. Podczas dyskusji można było zgłosić zadania bez wymaganej liczby 20 podpisów, ponadto obecni na spotkaniach wybrali projekty priorytetowe, które otrzymały automatycznie 83 głosy (tj. 50% wyniku, który w poprzednim roku gwarantował zwycięstwo). Taki przywilej uzyskały trzy projekty ogólnomiejskie i maksymalnie 5 projektów w poszczególnych rejonach. Nowością w tej edycji było wyszczególnienie projektów oświatowych, na które przeznaczono 20% sumy budżetu. Zadania w tej kategorii można było zgłaszać wyłącznie podczas spotkania dyskusyjnego, podczas którego uczestnicy stworzyli listę priorytetów – zadania dotyczące oświaty nie zostały poddane ogólnemu głosowaniu. W ten sposób już w marcu wyłoniono 4 z 39 zgłoszonych projektów:

Tytuł Koszt
Budowa sportowo-rekreacyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Towarowa 21 350 000
Budowa  boiska przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1, ul. Dunikowskiego 5 146 149
Przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33 300 000
Montaż stojaków rowerowych wraz ze skrzynką na narzędzia; ul. Dąbrowskiego 32- 33 6 000

Głosowanie trwało od 23 maja do 7 czerwca. Wzięło w nim łącznie 15 340 osób, które mogły zaznaczyć na karcie jedno zadanie ogólnomiejskie i jedno rejonowe. W porównaniu z poprzednią edycją liczba głosujących spadła o prawie 8 tysięcy osób. Spośród wszystkich głosów ponad 3600 kart. Najczęstszym powodem nieuwzględnienia głosów był brak podpisu, kilkukrotne głosowanie, niepoprawny numer PESEL bądź zbyt niski wiek głosujących. Zdecydowaną większość poprawnych głosów (95%) oddanych zostało drogą tradycyjną. Najbardziej aktywną grupą wiekową były osoby powyżej 60 roku życia, które oddały 3453 głosy.

Gorzowianie mogli wybierać spośród 67projektów. Władze miasta na budżet w roku 2017 przeznaczyły 4,08 mln zł, w podziale 20% na projekty ogólnomiejskie, 20% oświatowe i 60% rejonowe.  Miasto zostało podzielone na 8 rejonów, w każdym z nich zrealizowany zostanie projekt z największą liczbą głosów. Z kategorii ogólnomiejskiej zgodnie z regulaminem zrealizowany zostanie jeden projekt “twardy” i jeden “miękki”.

Spośród zgłoszonych projektów ogólnomiejskich największą popularnością cieszyła się rozbudowa skateparku w Parku Kopernika, która zdobyła 2573 glosy. Pozostałe zwycięskie projekty dotyczą inwestycji drogowych oraz sportu i rekreacji.

Listę zwycięskich zadań wybranych w głosowaniu przedstawiamy poniżej:

Kategoria ogólnomiejska

10 065 głosów – 8 projektów zgłoszonych – 2 projekty wybrane do realizacji

Tytuł Koszt Liczba głosów
Rozbudowa skateparku w Parku Kopernika 734 400 2573
Aktywne warsztaty kulturalne 81 000 280

Zawarcie

212 głosów – 4 projekty zgłoszone – 1 projekt wybrany do realizacji

Tytuł Koszt Liczba głosów
Uporządkowanie przestrzeni ul. Śląskiej 190 000 77

Zakanale

2401 głosów – 5 projektów zgłoszonych – 1 projekt wybrany do realizacji

Tytuł Koszt Liczba głosów
Wielopokoleniowy plac zabaw przy ul. Strażackiej 120 000 1171

Śródmieście/Centrum

1129 głosów – 6 projektów zgłoszonych – 1 projekt wybrany do realizacji

Tytuł Koszt Liczba głosów
Remont przejścia dla pieszych oraz schodów przy ul. Reymonta 270 000 433

Piaski

2017 głosów – 7 projektów zgłoszonych – 1 projekt wybrany do realizacji

Tytuł Koszt Liczba głosów
Utwardzenie ul. Kmicica 293 374 1003

Osiedle Staszica

1608 głosów – 7 projektów zgłoszonych – 1 projekt wybrany do realizacji

Tytuł Koszt Liczba głosów
Przebudowa i budowa schodów oraz remont chodnika – ul. Matejki i Fredry 250 000 692

Wieprzyce/Osiedle Słoneczne

1132 głosy – 5 projektów zgłoszonych – 1 projekt wybrany do realizacji

Tytuł Koszt Liczba głosów
Rewitalizacja skweru przy skrzyżowaniu ul. Kostrzyńskiej i Dobrej 280 000 565

Manhattan

1148 głosów – 11 projektów zgłoszonych – 1 projekt wybrany do realizacji

Tytuł Koszt Liczba głosów
Remont nawierzchni jezdni ul. Grota-Rowieckiego 220 000 321

Górczyn

1897 głosów – 14 projektów zgłoszonych – 1 projekt wybrany do realizacji

Tytuł Koszt Liczba głosów
Przebudowa ul. Siewnej 302 000 609

LogoBO17