Bogatynia szuka pomysłów na centrum

Poznaliśmy wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru centrum miasta Bogatynia.

Konkurs ogłoszony został z początkiem grudnia ubiegłego roku. Prace można było składać do pierwszych dni lutego. Publiczne ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło 17 lutego w sali wystawowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury. Do konkursu zgłoszono 14 projektów przedstawionych przez pracownie z całej Polski. Celem konkursu było przedstawienie koncepcji zagospodarowania centrum miasta wraz z nadaniem mu nowych funkcji: społecznych, gospodarczych i rekreacyjnych. Zadaniem uczestników było także połączenie go funkcjonalnie z Bulwarem Łużyckim. Realizacja przedsięwzięcia ma być ważnym elementem procesu rewitalizacyjnego centrum Bogatyni.

Pierwszą nagrodę w wysokości 15 tys. zł  oraz  zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego otrzymała pracownia Pikul Architekci z Jasła. Kolejne miejsca zajęły pracownie Planowanie Przestrzenne Kontra z Poznania oraz architekciPL Jerzy Hnat z Gliwic. Dyskusja pokonkursowa na temat prac odbyła się 25 lutego. Przed nią mieszkańcy mogli przez tydzień zapoznać się ze wszystkimi pracami oraz przedstawić własne uwagi.

GALERIA

I NAGRODA:


 

II NAGRODA:


 

III NAGRODA

 

za: Bogatynia.pl