AKTUALNOŚCI

Biznes traci miliony z powodu smogu

Z badań przeprowadzonych przez międzynarodową grupę Data-Driven Yale, do której należą badacze, naukowcy i programiści z różnych dziedzin wynika, że zanieczyszczenie powietrza wpływa negatywnie nie tylko na nasze zdrowie, lecz także na kondycję biznesu w miastach. Badanie przeprowadzone na terenie Hiszpanii wskazuje, że firmy zlokalizowane w obszarze aglomeracji tracą z powodu smogu od 19 do 30 miliardów dolarów rocznie.

Smog | Esri_Polska | fot. @alexgindin

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zanieczyszczenie powietrza dotyka ponad 90 proc. światowej populacji i prowadzi do przedwczesnej śmierci 7 mln osób rocznie. W opinii Komisji Europejskiej z powodu zanieczyszczenia powietrza w Unii Europejskiej każdego roku umiera przedwcześnie ok. 440 tys. osób, a w Polsce ok. 44 tys. Jak dowodzą najnowsze badania grupy Data-Driven Yale, smog odbija się negatywnie nie tylko na naszym zdrowiu i budżecie państwa, lecz także na kondycji biznesów zlokalizowanych w miastach.

Naukowcy przeanalizowali codzienne wydatki mieszkańców w zestawieniu z jakością powietrza w 12 hiszpańskich prowincjach. Wnioski są zaskakujące. Okazuje się, że hiszpańscy konsumenci wydają dziennie od 29 do 48 mln dolarów mniej w sytuacji, gdy zanieczyszczenie powietrza ozonem jest o 10 proc. wyższe niż normalnie i dodatkowo od 23 do 35 milionów dolarów dziennie, kiedy poziom zanieczyszczenia pyłami (PM 10 i PM 2.5) jest o 10 proc. wyższy niż normalnie. Wzrost zanieczyszczenia pyłami i ozonem o zaledwie 10 proc. może skutkować tym, że hiszpański konsument wyda rocznie od 19 do 30 miliardów dolarów mniej.

Dzięki wykorzystaniu systemów informacji geograficznej (GIS) i programów statystycznych, badacze odkryli, że wraz ze wzrostem poziomu zanieczyszczeń, konsumenci częściej zostają w domach, unikają chodzenia do restauracji, na zakupy czy podejmowania innych form rozrywki co prowadzi do „dławienia” lokalnych biznesów.

Badanie może posłużyć jako ostrzeżenie dla biznesu i postępującej urbanizacji. Badacze z Yale udowadniają, że firmy zlokalizowane w mieście są dużo bardziej narażone na kwestie związane z pogorszeniem stanu powietrza. Mieszkańcy miast czterokrotnie częściej zmieniają swoje decyzje zakupowe pod wpływem informacji o zanieczyszczeniu powietrza niż osoby z terenów podmiejskich i wiejskich. Wraz z postępującym rozwojem miast, włodarze i biznesmeni starają się zrozumieć wpływ rosnącej liczby mieszkańców na ekosystem aglomeracji. GIS i analityka biznesowa (location analytics) mogą pomóc w identyfikacji zagrożeń i szukaniu nowych rozwiązań biznesowych.

Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, w której populacja coraz mocniej koncentruje się w dużych miastach. Stopień urbanizacji w takich krajach jak Hiszpania i USA przekroczył już 80 proc., a w Wielkiej Brytanii osiągnął poziom 90 proc. W Polsce współczynnik urbanizacji wynosi 61 proc., jednak jakość powietrza w polskich miastach jest najgorsza w całej Europie (6 spośród 10 najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast znajduje się w Polsce[1]). Nasuwa się pytanie – skoro w krajach takich jak Hiszpania konsumenci ograniczają swoją aktywność z uwagi na wzrost zanieczyszczenia powietrza o 10 proc., to jak mogłaby wyglądać sytuacja, w polskich miastach, gdzie stężenie pyłów sięga 1600 proc.?

Rozwiązania GIS pomagają przeanalizować wpływ zmian klimatycznych oraz pogodowych na rozwój biznesu i znaleźć odpowiedź na pytanie jak temperatura, opady czy smog wpływają na kondycję firmy.

[1] Wg. badań Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska


O Esri Polska

Esri Polska oferuje rozwiązania umożliwiające przedstawienie i zrozumienie otaczającego nas świata, w oparciu o wizualizację oraz analizę danych przestrzennych. Firma jest wyłącznym przedstawicielem Esri Inc., w Polsce światowego lidera w tworzeniu oprogramowania systemów informacji geograficznej (GIS).

Działalność Esri Polska obejmuje doradztwo i usługi w zakresie projektowania oraz rozwoju systemów, a także aplikacji do przestrzennej wizualizacji i analiz danych. Firma jest wyłącznym dystrybutorem oprogramowania ArcGIS, firmy Esri Inc., które tworzy kompleksową platformę gromadzenia, administrowania, prezentowania i analizy danych geograficznych. Dostarczane przez firmę rozwiązania pozwalają na współpracę i współdzielenie danych w wybranym miejscu, czasie oraz na dowolnym urządzeniu.

Narzędzia Esri są obecnie wykorzystywane przez ponad milion użytkowników na całym świecie. Klientami firmy są m.in. jednostki administracji centralnej i samorządowej, firmy z sektora infrastruktury, transportu, środowiska i edukacji. Z rozwiązań i usług doradczych Esri korzystają m.in. takie instytucje publiczne i przedsiębiorstwa jak: GUGiK, wojsko, policja, straż pożarna, urzędy miast, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie wydziały bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, Frontex, GOPR, GUS, BULiGL, IBL, KZGW, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, przedsiębiorstwa komunalne, PIG-PIB, parki narodowe i parki krajobrazowe, PGNiG, Energa, Orange, Gaz-System, Carrefour, Knight Frank, JLL, BNP Paribas Real Estate, TK Operations Polska, Mayland, Matexi, Cenatorium, Biżuteria YES.

Dodatkowe informacje: www.esri.pl

materiał prasowy Esri Polska