Białystok: start kolejnej edycji budżetu obywatelskiego

W tym roku białostoczanie zadecydują o rozdysponowaniu 10 milionów złotych. Najpierw trzeba zgłosić projekty!

fot. Michał Heller | Wikimedia Commons | CC BY 3.0

Na mieszkańców Białegostoku w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego czeka kilka nowości. W tym roku projekty zostały podzielone na cztery kategorie: ogólnomiejskie, osiedlowe, oraz po raz pierwszy: oświatowe i Zielony budżet.

Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec miasta (w przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego). Projekty muszą mieścić się w katalogu zadań gminy i powiatu, ich realizacja powinna być możliwa w przeciągu jednego roku kalendarzowego (jednakże możliwe są uzasadnione odstępstwa). Miejsce realizacji projektu musi stanowić mienie miasta, wyjątkiem są zadania nieinwestycyjne, przy czym wymagana jest pisemna zgoda właściciela terenu.

Na zgłoszenia jest miesiąc – do 10 maja. Wypełniony formularz wraz z listą poparcia podpisaną przez minimum 20 innych mieszkańców stolicy województwa podlaskiego należy wysłać drogą elektroniczną na adres [email protected], bądź złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, lub w Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku (ul. św. Rocha 3).

Podobnie jak w latach poprzednich projekty, które dotyczyć będą mieszkańców więcej niż jednego osiedla mogą zostać zaklasyfikowane do kategorii ogólnomiejskiej. Kategoria osiedlowa dedykowana jest zadaniom mniejszym, które powinny oddziaływać na osoby zamieszkałe w jednym z 28 osiedli Białegostoku. W tym roku zgłoszenia inwestycji i działań na terenach placówek oświatowych zgłaszane będą do oddzielnej kategorii. Podobnie postąpiono z projektami mającymi na celu utworzenie nowych lub rewitalizację istniejących terenów zielonych.

W kategorii ogólnomiejskiej, osiedlowej i oświatowej wydzielono “projekty twarde”, mające charakter inwestycyjny. Ich orientacyjny koszt w przypadku zadań dotyczących całego miasta nie może przekroczyć 1 mln zł, w pozostałych kategoriach jest to kwota 0,5 mln zł. Drugą podgrupą są “projekty miękkie”, o charakterze nieinwestycyjnym, bardziej społecznym bądź edukacyjnym – koszt tego typu projektów niezależnie od kategorii może wynieść 25 tys. zł.

Łącznie władze Białegostoku na realizację zadań przeznaczyły 10 mln zł. Zadaniom ogólnomiejskim przypadło 3 mln zł, osiedlowym 4 mln zł, oświatowym 2 mln zł i pozostały milion na zadania zielone.

Zgłoszone projekty przejdą trzystopniową weryfikację. Na tym etapie zgłoszeniodawcy będą mogli wnieść do projektów wymagane poprawki, bądź odwołać się od wyniku kontroli. Warto pamiętać, że projekty muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a także strategiami i planami przyjętymi przez władze miasta. Zachowana musi zostać zasada ogólnodostępności. Koszt utrzymania projektu w latach kolejnych nie powinien przekroczyć 5% ceny realizacji.

Etap weryfikacji potrwa do końca lipca. Głosowanie zaplanowano na wrzesień.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2019

  • Zgłaszanie projektów: 10 kwietnia – 10 maja
  • Weryfikacja projektów: kwiecień – sierpień
  • Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych i odrzuconych: do 7 września
  • Głosowanie: 3 października – 17 października
  • Ogłoszenie wyników: do 31 października

strona internetowa | regulamin | facebook