Białystok: Konsultacje społeczne projektu studium transportowego

Mieszkańcy Białegostoku oraz wszyscy zainteresowani wyrazić mogą swoje zdanie na temat projektu dokumentu „Studium transportowego Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Bialystok Rynek

Projekt studium wyłożony jest do wglądu od 15 lipca. Wraz z nim na stronie opinie.bialystok.pl pobrać można załączniki graficzne oraz prognozę oddziaływania na środowisko. Z dokumentem zapoznać można się także w Urzędzie Miejskim w Białymstoku w Departamencie Urbanistyki przy ul. Dr I. Białówny 11. Wyłożenie potrwa do 5 sierpnia br.

Zaplanowane są spotkania konsultacyjne we wszystkich gminach należących do BOF. W Białymstoku odbędzie się ono we wtorek 21 lipca 2015 r. o godzinie 17.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego. Dla zainteresowanych przygotowano specjalne formularze konsultacyjne projektu dokumentu. Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać do 5 sierpnia 2015 roku w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub ustnie. Więcej informacji na stronie opinie.bialystok.pl.