„Biały Śląsk” przygotowuje strategię rozwoju

Kilkanaście samorządów z północnej części Górnego Śląska, określanych mianem Białego Śląska, będzie miało wspólną strategię rozwoju na lata 2015-22.

SlaskieDeklarację  „Biały Śląsk” w 2013 roku podpisały Tarnowskie Góry, Radzionków, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Tworóg, Boronów, Bytom, Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków, Woźniki, Lubliniec, powiat lubliniecki oraz tarnogórska Izba Przemysłowo – Handlowa. Później dołączyły do niej Zbrosławice i Świerklaniec. Dziś jest to łącznie 18 samorządów o liczbie około 500 tysięcy mieszkańców. Współpraca ma pomóc w pozyskiwaniu środków unijnych. Sygnatariusze chcą wspólnie wspierać rozwój gospodarczy północno-zachodniej części województwa śląskiego, zapewnić zrównoważony rozwój i tworzenie korzystnych warunków do rozwoju przemysłu, handlu i usług opartych na innowacyjności i nowych technologiach.

W zeszłym roku zdecydowano się na stworzenie wspólnej strategii, po czym ogłoszono konkurs na jej opracowanie. W połowie stycznia opublikowano wyniki konkursu na ,,Opracowanie koncepcji założeń merytoryczno-metodologicznych na potrzeby dokumentu pt.: Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022. Określenie czynników i analizy strategicznej, wizji, priorytetów i celów rozwoju oraz zbioru przedsięwzięć rozwojowych dla analizowanego obszaru funkcjonalnego”, który zwyciężyła fundacja Kreatywny Śląsk. Umowę na stworzenie strategii dla obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk podpisano w połowie lutego w Tarnowskich Górach. Dokument ma być gotowy najpóźniej we wrześniu. Przeprowadzone mają zostać badania ankietowe, warsztaty oraz konsultacje społeczne.