Atrakcyjność miast budowana jest na dobrym planowaniu – komentarz inwestora

Artykuł jest komentarzem pana Roberta Jacka Moritz, prezesa ALTA S.A., inwestora projektu Siewierz Jeziorna do tekstu "Wielka Brytania – podatek od terenów zielonych".

Atrakcyjność miast budowana jest na dobrym planowaniu

SONY DSC

Z zainteresowaniem zapoznaliśmy się z planami brytyjskiego Rządu w sprawie wprowadzenia nowego podatku na pokrycie kosztów zarządzania terenami zielonymi w miastach. Ten pomysł potwierdza, że dążąc do zwiększania wymiernej wartości miast, jak i zlokalizowanych w nich nieruchomości, należy nie tylko planować przestrzenie miejskie w sposób przemyślany, ale także od razu wprowadzać narzędzia pozwalające nimi efektywnie zarządzać.

Właśnie takim podejściem kierowali się projektanci Siewierza Jeziornej, nowej miejskiej dzielnicy Siewierza, z długofalową strategią realizacji, współplanowaną (MPZP) z Miastem Siewierz w duchu zrównoważonej urbanistyki. Zgodnie z jej założeniami tereny zielone i rekreacyjne oraz przestrzenie publiczne odgrywają znaczącą rolę w miejskiej strukturze. Stanowią nie tylko konieczne uzupełnienie zabudowy, lecz przede wszystkim mają tworzyć zintegrowane przestrzenie, wzmacniające poczucie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. Przykładowo w Siewierzu Jeziornej ograniczana jest liczba minitrawników, które mają znikomą wartość użytkową, i których utrzymywanie generuje wysokie koszty dla gminy. Ulice wewnętrzne są zaprojektowane na zasadzie przestrzeni współdzielonej, co oznacza, że nie ma potrzeby oddzielania ulicy od chodnika pasem zieleni. Zamiast minitrawników mamy duży rekreacyjny (a więc funkcjonalny) park pośrodku dzielnicy, jak i również całe wybrzeże przy Zalewie Przeczycko-Siewierskim. W tej samej dzielnicy zachowana jest zatem miejskość, jak i szerokie, otwarte tereny zielone.

W naszej ocenie wszelkie rozwiązania finansowe wzmacniające atrakcyjność miast należy rozpatrywać przede wszystkim w kategoriach budowania ekonomicznej wartości miejsca, a nie wyłącznie kosztów i obciążeń podatkowych mieszkańców. Podobnie podchodzimy do tego w Siewierzu Jeziornej. W 2014 r. powołaliśmy do życia Stowarzyszenie Mieszkańców Miasta Zrównoważonego Siewierz Jeziorna, którego jednym z celów statutowych jest m.in. zagospodarowanie oraz zarządzanie terenami rekreacyjnymi oraz budowa i utrzymywanie terenów zielonych. Na realizację tych zadań przeznaczone będą środki z comiesięcznych opłat, pobieranych od każdego domu lub mieszkania (nie mieszkańca). Z drugiej strony w Siewierzu Jeziornej pomyśleliśmy o tym, żeby oszczędzać pieniądze mieszkańców. Do podlewania trawników na skwerkach będzie wykorzystana deszczówka z odzysku.

Wartość nieruchomości jest wypadkową wielu czynników. Liczne analizy pokazują, że mieszkania i domy zlokalizowane w miastach, budowanych zgodnie z zasadami zrównoważonej urbanistyki, mają większą wartość rynkową w porównaniu ze standardowymi inwestycjami. W samej Wielkiej Brytanii przykładem miasta zrównoważonego jest Poundbury, które stanowi dla nas inspirację w procesie rozwoju Siewierza Jeziornej. W dyskusji na temat polityk miejskich nie bójmy się zatem dobrych, sprawdzonych przykładów.

autor: Robert Jacek Moritz, prezes ALTA S.A., inwestor projektu Siewierz Jeziorna

Siewierz