AKTUALNOŚCI

Anglia: Nowe miasta-ogrody

Brytyjski rząd ogłosił właśnie plany stworzenia 14 nowych miast-ogrodów oraz wsi-ogrodów. Miejscowości powstać mają na obszarze całej Anglii.

Letchworth Garden City we wschodniej Anglii | fot. ⓒ Letchworth Garden Heritage Foundation

W skład wsi-ogrodów wchodzić ma od 1,5 do 10 tysięcy nowych domów. Zgodnie z regułą przyjętą przez rząd, tworzone jednostki nie powinny być dobudowywane do już istniejących miast lub wsi.

Ważnym założeniem jest tworzenie samowystarczalnych struktur, które nie mają jedynie pełnić funkcji sypialni. Duży nacisk położony ma być na jakość oraz zaplanowanie nowych miast oraz wsi ogrodów. Jednostki nie powinny być tworzone według jednej wizji planowania narzuconej przez władze centralne. Każdy z samorządów oraz lokalne społeczności będą mogły wykreować własną wizję oraz tożsamość miejsca, bazując na ogólnych zaleceniach dotyczących tworzenia struktur „ogrodów”. Każda z tworzonych miejscowości będzie różniła się wielkością. Samorządy będą także odpowiedzialne za tworzenie strategii rozwoju tych wsi.

Lokalizacje miejscowości oraz ich wielkość dostosowywane mają być do istniejącego zapotrzebowania. Dlatego też w południowej części Anglii, w hrabstwach Buckinghamshire, Somerset oraz Essex-Hertfordshire powstać mają większe struktury: miasta-ogrody. Te będą mogły liczyć ponad 10 tysięcy mieszkańców. Rząd zaleca ich tworzenie na dawnych terenach przemysłowych lub na terenach z przewagą własności publicznej, również jako rozszerzenie obecnych miast. Ich tworzenie ma odbywać się przy współpracy sektora publicznego i prywatnego m.in. poprzez tworzenie Korporacji Rozwoju Nowych Miast. Ostateczna decyzja o formie ich tworzenia ma być podejmowana przez samorząd terytorialny.

Wizja rozwoju nowego miasta w zachodnim Oxfordshire; źródło: westoxon.gov.uk

Pierwsze inwestycje w poszczególnych jednostkach mają być przeznaczone dla młodych osób, po raz pierwszych nabywających nieruchomości. Brytyjski rząd zalecił taką sprzedaż ze zniżką od nominalnej ceny. Dodatkowe wsparcie finansowe przeznaczone ma być dla jednostek samorządowych.

Projekt powstania nowych jednostek opartych o założenia miast-ogrodów związany jest z planem budowy miliona nowych mieszkań do roku 2020. Łącznie w całej Anglii powstać ma około 48 tysięcy domów w takich nowych jednostkach.

Wielka Brytania posiada duże doświadczenie w tworzeniu nowych miast, co wiąże się z odpowiednimi zapisami prawnymi („New Town Acts”). Pierwszy taki dokument powstał już w roku 1946. Pierwsze nowe miasta powstawać zaczęły jeszcze przed rokiem 1950, głównie w rejonie Londynu i Glasgow. Na jego bazie stworzono lub powiększono kilkadziesiąt miast w tym opisywane na łamach naszego portalu Milton Keynes. Wcześniej, w 1903 roku, powstało pierwsze miasto-ogród Letchwortch zgodnie z wizją Ebenezera Howarda.

Obecnie obowiązują zapisy The New Town Act z roku 1981, który według zapowiedzi Department for Communities and Local Government (ministerstwa odpowiedzialnego za sprawy samorządów) ma być w najbliższym czasie zaktualizowany.

źródło: gov.co.uk