Wisła 1980r fot Maksymilian Stebel Spoleczne Archiuwm Warszawy

Wisła 1980r fot Maksymilian Stebel Spoleczne Archiuwm Warszawy