44. konkurs na najlepsze prace i 54. konkurs za wybitne osiągnięcia twórcze

Ogłoszono 44. edycję Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Jednocześnie ogłoszono 54. edycję Konkursu o nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 Wnioski wraz z dokumentami należy składać dla obu konkursów w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. na adres Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie.

Wnioski przygotowują:

  • za prace dyplomowe – rady wydziałów uczelni, rady naukowe uczelni lub jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych;
  • za rozprawy doktorskie – jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora;
  • za rozprawy habilitacyjne – jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego;
  • za publikacje krajowe – wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające autorów, jak również wykorzystujące je w swojej działalności w okresie, którego dotyczy wniosek;
  • wnioski o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia twórcze mogą zgłaszać twórcy, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne lub prawne związane z powstawaniem lub wykorzystaniem zgłoszonej pracy twórczej.

O powrocie konkursów o nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa w dziedzinie architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego informowaliśmy w maju. Ostatnią edycję skierowanego do absolwentów i rozpoczynających karierę młodych naukowców konkursu rozstrzygnięto w 2009 roku. Konkurs o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego wraca zaś po 8 latach przerwy.

Nagrody:

  1. prace inżynierskie – maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
  2. prace magisterskie – maksymalnie 12 nagród w formie statuetek;
  3. rozprawy doktorskie – maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
  4. rozprawy habilitacyjne – maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek oraz dyplomów honorowych;
  5. krajowe publikacje – maksymalnie 4 nagrody w formie dyplomów honorowych.

Więcej informacji w ogłoszeniu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o konkursie naukowym (format pdf) oraz w konkursie za wybitne osiągnięcia twórcze (pdf).